ภาวะติดเชื้อเรื้อรังในกระเพาะปัสสาวะอักเสบ

ผู้หญิง…เราเกือบทุกคนล้วนมีโอกาส เป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ กันทั้งนั้นไม่ค่อยมีข้อยกเว้นสักเท่าไหร่เพราะว่า เป็นอวัยวะที่ขับของเสียออกจากร่างกายคนเราและอีกอย่างคนเราชอบมีพฤติกรรม..!! ชอบกลั้นปัสสาวะ เรื่อยๆ บ่อย ๆ สะสม เป็นเวลานาน ๆ  นี้แหละครับ  เป็นโอกาสทองเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ ได้ครับโรคนี้เป็นได้  หายได้  เสมอครับ  แต่มักจะย้อนกลับมาเป็น ซ้ำ ๆ บ่อย ๆ  ไปตราบนานๆเท่านาน หากคุณไม่เปลี่ยน พฤติกรรมเก่าทิ้งไปครับ สุดท้ายจะมีโรคแทรกซ้อนเกิดขึ้นแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัว แต่ตรงกันข้ามนะ หากไม่มีการดูแล การป้องกัน  การติดเชื้อโรค  ก็อาจจะลุกลามไปที่ไต  แล้ว …