คุมน้ำตาลอย่างไงก็ไม่ได้สักที

เครื่องดื่มสุดฮิต คือ กาแฟเย็น ลองลงม่าชานมเย็น นมเย็น ชา เขียวเย็น โอวันตินเย็น หวาน–มัน
เย็นชื่นใจ 
รู้หรือไม่การดื่มเครื่อง ดื่มหวาน-มัน เย็นชื่นใจ  ดื่มเป็นประจำ ทำให้น้ำหนักพุ่งกระฉูด
อย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัว หลายคนมีพฤติกรรมการ ดื่มน่าเป็นห่วง ดื่มมากกว่า 1 แก้ว เช้า-กลางวัน-เย็น
ความอ้วน โรคอ้วน-โรคเบาหวาน มาเยือนแบบไม่ปราณี ปริมาณแคลอรี่อยู่ในเครื่องดื่มแก้วโปรด
กาแฟเย็น ชานมเย็น นมเย็น ชา เขียวเย็น 1 แก้ว  ให้พลังงาน 317 กิโลแคลอรี่ เทียบในเครื่องดื่ม
ขนาด 200 ml แก้วทั่วไป แต่ว่าใน
ปัจจุบัน แก้วกาแฟ บิ๊กไซด์ สะใจกว่า  เพิ่มปริมาณมากขึ้นอีก
เฉลี่ยให้พลังงาน สูงถึง 100 กิโลแคลรี่ เชี่ยวแหละ

การควบคุมน้ำตาล  หมายถึง ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเกินไป เพราะเซลล์ร่างกายขาด หรือ พร่อง
อินซูลิน  ไม่สามารถนำน้ำตาลในเลือดไปใช้ได้  เซลล์จึงเสื่อมเร็ว  เหนื่อยอ่อน น้ำตาลที่มากเกิน
ไปจะถูกขับออกทางไต ถ้าระดับน้ำตาลในเลือดสูง ส่งผลต่อสุขภาพต่างๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคตา
โรคไต โรคหัวใจ และทำลายเส้นประสาท

อินซูลิน คือ ฮอร์โมนที่สร้างขึ้นโดยกลุ่มเซลล์ภายในตับอ่อน จะมีหน้าที่ในการนำน้ำตาลในเลือด
ไปสู่เนื้อเยื่อต่าง ๆ ทั่วร่างกาย เพื่อที่จะใช้ในการสร้างพลังงาน และ สร้างเซลล์ต่าง ๆ ซึ่งปกติแล้ว
เมื่อมีน้ำตาลเข้าสู่กระอสเลือดตับอ่อนก็จะถูกกระตุ้นให้หลั้งอินซูลิน ตัวอินซูงินก็เข้าไปจับน้ำตาล
เพื่อนำไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย แต่คนที่เป็นโรคเบาหวาน ร่างกายมีอินซูลิน ไม่เพียงพอ ก็จะ
ทำให้น้ำตาลในเลือดสูงขึ้น

สาเหตุของโรคเบาหวาน
เกิดจากการรับประทานน้ำตาล และไขมันในปริมาณ ที่มากเกินไป  ส่งผงให้อินซูลินเกิดผิดปกติ
นำมาของโรคเบาหวานและ ร้อยละ 80 ของคนที่เป็นโรคอ้วน มีความเสี่ยงของโรคเบาหวาน เนื่อง
จากมีไขมันส่วนเกิน ทำให้มีภาวะดื้ออินซูลิน มีประสิทธิภาพการจัดการน้ำตาลและไขมันต่ำและ
ทำให้เกิดโรคเบาหวานในที่สุด ความผิดปกติของตับอ่อน  ถ้าตับอ่อนเสื่อมสภาพ เกิดผิดปกติ
ย่อมส่งผลให้เกอดโรคเบาหวาน

การควบคุมน้ำตาล เพื่อป้องกันการเกิด สารคีโตน คั่งในเลือด จะมีอาการหายใจหอบลึก คลื่นไส้
อาเจียน  ผิวหนังแห้ง หัวใจเต้นเร็ว ปวดท้อง และ ซึมจนหมดสติ หรือ เสียชีวิต  เพราะเกิดจาก
โรคแทรกซ้อนจากเบาหวานได้ง่าย

โรคแทรกซัอนจากเบาหวาน
1. เลือดเป็นกรด
2. ภาวะหมดสติจากน้ำตาลใจเลือดสูง
3. น้ำตาบในเลือดสูงจากการติดเชื้อ
4. โรคจอประสาทตาพิการ หรือเบาหวานขึ้นตา
5. ไตวาย
6. โรคปลายประสรทตอนปลายเสืรอม
7. โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดส่วนปลาย
8. แผลเปื่อนเรื้อรัง มักเกิดขึ้นที่เท้า อาจจุรุนแรงถึงกับต้องตัดขาทิ้งก็เป็นได้

การควบคุมดูแลโรคเบาหวาน
1. การควบคุมอาหาร ทานอาหารให้ครบ 5 หมู่
2. การออกกำลังกายสม่ำเสมอ
3. ควบคุมน้ำหนักให้คงที่
4. รับแสงแดดอ่อนๆ ในยามเช้าและเย็น
5. รับประทานข้างกล้องแทนข้าวขาว
6. หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์

ผลลัพท์จากผู้ใช้ผลิตภัณฑ์
AGEL UMI เป็นโรคเบาหวาน น้ำตาลในเลือดสูงถึง 280 ปวดฝ่ามือ ชานิ้วเท้า

 280215