ฤา ความเครียด จะเป็นสาเหตุ

dog-serious

ว่า…ด้วยเรื่องของความเครียดใครบ้าง ที่ไม่เคยพบกับ “ความเครียด” ที่ผ่านมากลายเป็นประเด็นถกเถียงกันถึงสาเหตุและการเกิดมะเร็ง ในการเจ็บป่วยล้วนมาจากการเสียสมดุลองภาวะสิ่งแวดล้อมภายในของร่างกาย ทำให้ร่างกายอ่อนแอ นับเป็นการเริ่มต้นของการเกิดมะเร็งได้ ด้านหนึ่งมาจากการขาดสารอาหาร ขาดการดูแลโภชนาการและอื่นๆ แต่อีกหนึ่งประเด็นของความเครียดสะสมที่เป็นอยู่เรื้อรังก็น่าจะเป็นสาเหตุด้วย เรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งมักไม่ค่อยมีใครได้กล่าวถึง ความเครียด ที่ผมเชื่อว่าภาวะนี่คือกลไกสำคัญที่ทำให้เกิดโรคมะเร็ง

god-borring

ความเครียด

ขออธิบายให้ลึกไปถึงนิยามของความเครียดว่าเค้าให้ความหมายกันว่า ความเครียด คือ ผลพวงทางลบที่ไม่พึงประสงค์ ที่เกิดจากการตอบสนองต่อสิ่งที่มากระทบร่างกาย จิตใจ หรือ อารมณ์ “ความเครียด” ถูกทำมาใช้อธิบายในบริบททางการแพทย์ โดย ดร.ฮันส์ ไซล์ (Hans Selye)  ในปี 1930 ซึ่งมันคือ ผลของการตอบสนองทางสรีรวิทยาที่ไม่เหมาะสมต่อการกระตุ้นต่างๆ จากสิ่งเล็กน้อย จนถึงสิ่งที่รุนแรง ก่อให้เกิดผลเสียต่อการทำหน้าที่ของอวัยวะต่างๆ เมื่อเป็นมากก็กระทบกับสุขภาพได้

god-sick

สิ่งที่ทำให้เราพบกับ ความเครียด

ความเครียดจะส่งผลให้เกิดปฏิกิริยาต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์ การรับรู้ และพฤติกรรม ซึ่งเราสามารถสังเกตุได้จากการแสดงออกของแต่ละบุคคล แยกเป็น 2 หัวข้อหลักๆ เลยแล้วกันคือ!

  • อาการทางใจ
    การตัดสินใจที่ไม่มีการไตร่ตรอง มีทัศนะไปทางลบ วิตกกังวลมากเกินไป เจ้าอารมณ์ เหวี่ยง หวั่นไหว สับสนวุยวาย หดหู่ รู้สึกตกต่ำ ปลีกตัวออกจาสังคม รู้สึกอยากอยู่คนเดียว อยากดื่มเหล้า อยากสูบบุรี่จัด ไปติดยา มีอาการทางประสาท เช่น ตื่นเต้นง่ายมาก กัดเล็บ ฯลฯ

  • อาการทางกาย
    อาหารไม่ย่อย ท้องอืด ท้องผูก ถ่ายยาก คลื่นไส้ ท้องเสีย มึนๆงงๆ เจ็บอก หายใจไม่ออก เหนื่อยง่าย หัวใจเต้นเร็ว นอนน้อย กินน้อย นอนมาก กินมาก เจ็บปวดร่างกาย 

อาการต่างๆ ทางกายและจิตใจที่มีหลากหลายรูปแบบ และมีปริมาณมากน้อยต่างกันไปในแต่ละบุคคล ความเครียดอย่างเดียวกันจะส่งผลต่างกันแต่ละบุคคล ขึ้นอยู่กับว่าจะตอบสนองอย่างไร บางคนตอบสนองน้อย บางคนตอบสนองมาก ผลของความเครียดจะมากน้อยแค่ไหนจึงจะขึ้นกับภาวะจิตใจของเขาว่าตอบสนองอย่างไร