มาเร็ง มะเร็งร้ายย้อนกลับมาเป็นซ้ำใหม่

มะเร็งเป็นโรคร้าย สามารถดูแลให้หายได้ยาก ในแต่ละปีจะมีผู้เสียชีวิตด้วยมะเร็ง
จำนวนมาก ถ้าป่วยเป็นโรคมะเร็ง สามารถดูแล ให้หายได้ นับว่าโชคดี ไม่น้อย
คุณรู้ไหมว่า!..คนที่เคยเป็นโรคมะเร็งแล้วส่วนใหญ่ สามารถดูแลมะเร็งให้หายเป็น
ปกติได้ก็มีสิทธิ์กลับมามะเร็งมาเป็นซ้ำอีกครั้งได้ หรือ คุณอาจเป็นมะเร็งชนิดเดิม
ตำแหน่งเดิมได้ หรือ เป็น
มะเร็งชนิดใหม่ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะร่างกาย และ
สิ่งกระตุ้นภายในและภายนอก(ที่กินเข้าไปโดยตรง)You are what you eat

%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%99
โรคมะเร็งที่ย้อนกลับเป็นซ้ำใหม่ (Recurrence)
 

เป็นภาวะการที่เกิดโรคมะเร็ง ที่ได้รับการดูแลจนครบ และ หายดีแล้ว แต่ในระยะต่อมา
ได้ตรวจพบว่า มีเซลล์มะเร็งชนิดเกิดขึ้นที่เดิม ตำแหน่งเดิม หรือ บริเวณใกล้เคียง ก็
สามารถเกิดขึ้นอีก การตรวจ ร่างกาย การเอ๊กซ์เรย์ และ การดูด การเจาะ หรือ ตัด
บริเวณที่เคยเป็นมะเร็ง มาทำการตรวจหา เซลล์มะเร็ง ในบางครั้ง การที่มะเร็งที่ย้อน
กลับมาเป็นซ้ำใหม่นั้น ต้องใช้เวลานานกว่า 6 เดือน ถ้าตรวจพบอีกครั้ง ก็จัดได้ว่า
เป็นมะเร็งที่มีความรุนแรงมาก แต่คุณมีโอกาสจะดูแลมะเร็งที่ย้อนกลับมาเป็นซ้ำใหม่
ให้หายได้น้อยลงมาก การดูแลป้องกันมะเร็งที่ย้อนกลับมาเป็นซ้ำใหม่ ส่วนใหญ่จะ
เป็นการดูแลแบบการบรรเทาอาการ หรือ การประคับประคอง พยุง อาการของมะเร็ง
เท่านั้นเอง(เป็นการรักษาที่ปลายเหตุ)

ปัจจัยเสียงที่ทำให้มะเร็งย้อนกลับมาเป็นซ้ำใหม่
จะมีผลทำให้ร่างกายของคุณดื้อต่อยาเคมีบำบัด 
การฉายรังสีเพื่อดูแลเซลล์มะเร็ง
ทั้งนี้ จะทำให้เกิดปัจจัยเสี่ยง ที่สำคัญในที่สุดการเกิดมะเร็งยัอนกลับมาเป็นช้ำใหม่
ถ้าแพทย์ผู้ผ่าตัดไม่มีความชำนาญในการผ่าตัด เพียงแต่ตัดเอาชิ้นเนื้องอกที่เป็น
มะเร็ง ออกมาไม่หมด มีความเป็นไปได้สูงมากเลยทีเดียว ที่จะทำให้มะเร็งยัอนกลับ
มาเกิดซ้ำใหม่ได้ค่อนข้างสูงมาก
ดังนั้น…. 
คุณควรหลีกเลี่ยง และ ป้องกันการ เกิดมะเร็งกลับมาเป็นซ้ำใหม่ โดยการ งดสูบบุหรี่
หลีกเลี่ยงการสูดควันบุหรี่ งดดื่มเหล้า ทุกชนิด และ งดรับประทานพวกไส้กรอก แฮม
ไส้กรอกอีสาน หมูย่อ แหน่ม ผักดองเค็ม ไก่ย่าง หมู่ปิ้ง ลูกชิ้นทอด

%e0%b8%aa%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%9a

โอ้ย! บรรยายไม่หมด อาหารที่กล่าวมาทั้งหมด คุณมีโอกาสทอง ถ้าคุณยังรับประทาน
ทุก ๆ วัน บ่อย ๆ จะทำให้สารก่อมะเร็งสะสมภายในร่างกาย ที่อวัยวะอื่นๆ อีกหลายแห่ง
สารก่อมะเร็งทำให้เป็น”มะเร็งย้อนกลับ
เป็นซ้ำใหม่” ค่อนข้างสูง มีระยะของโรคมะเร็งมาก
ยิ่งขึ้น และ รุนแรง

โรคมะเร็งที่ย้อนกลับเป็นซ้ำใหม่
คนที่เคยเป็นโรคมะเร็ง ชนิดหนึ่ง ผ่านไปแล้วจะถูกตรวจพบโรคมะเร็งอีกชนิดหนึ่ง
เพิ่มมาภายหลังอีกหรืออาจตรวจพบพร้อมกันก็ได้ หรือ “ทั้งสองชนิด”

agel30
การเป็นโรคมะเร็งคนละชนิดกัน อาจจะเกิดขึ้นกับบริเวณ เนื้อเยื่อบุอวัยวะอื่น ๆ เช่น
มดลูก โพร่งมดลูก ปากมดลูก ปอด และ ที่ไม่ใช่เนื้อเยื่อในอวัยวะ
ที่เป็นโรคมะเร็งที่เดิม
ในบางราย อาจเกิดโรคมะเร็ง ชนิดที่ 1 ชนิดที่ 2 ชนิดที่ 3 อีกหลาย
ชนิดได้เช่นกัน

มะเร็งย้อนกลับเป็นซ้ำใหม่ นั้น เกิดจากพันธุกรรม การถ่ายทอดยีนส์ ที่มีความผิดปกติ
จะเป็นปัจจัยเสี่ยงทำให้เกิดโรคมะเร็ง หลายๆชนิดพร้อม ๆ กัน ได้ อาทิเช่น คุณเป็น

มะเร็งเต้านม (1) อยู่ก่อนแล้ว อาจตรวจพบมะเร็งรังไข่(2) ได้อีกด้วย หรือมะเร็งกระดูก
(3) 
หรือ…มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ(3)

การตรวจพบมะเร็งย้อนกลับมาเป็นซ้ำ(ใหม่) ทั้งสามจุด จะทำให้การดูแล(รักษา)ได้ยากยิ่ง
ขึ้น หรือ อาจการดูแลไม่ได้ ทำให้มะเร็งย้อนกลับมาเป็นซ้ำใหม่ดื้อต่อยา ดื้อเคมีบำบัด ดื้อ
ต่อการฉายรังสี ไม่มียา เคมีบำบัด ชนิดใดๆ 
ในการดูแลได้ อีกต่อไปได้

ปัจจัยเสี่ยงเดิม ๆ ในกรณี มะเร็งคอหอยในกล่องเสียง หากมีการสูบบุหรี่ ดื่มเหล้า
อยู่เป็นประจำ สูบบุหรี่ ดื่มเหล้าจะไปกระตุ้นเอ็นไซม์ ทำให้เกิดมะเร็งหลอดอาหาร
มะเร็งโพรงจมูกและมะเร็ง กล่องเสียง ตามมาติดคะท่าน

ผลข้างเคียงและสภาวะแทรกซ้อน ระยะยาวของโรคมะเร็ง ที่ต้องเข้ารับการดูแลตัว
คุณด้วยการรับยาเคมีบำบัด การฉายรังสี เป็นการดูแลที่ต้องใช้เวลายาวนาน ๆมาก
ช่วงนี้จะทำให้ร่างกายอ่อน มีภูมิคุ้มกันต่ำ เกล็ดเลือดตำ่ ลงได้ เกิดการติดเชื้อง่าย
เสี่ยงต่อการเสียชีวิต

วิธีการตรวจร่างกายโดยละเอียดสามารถป้องกันได้
การตรวจร่างกายโดยการเจาะเอาน้ำเลือด การเจาะเอาของเหลว การตัดชิ้นเนื้อจาก
ก้อนเนื้องอกที่เป็นมะเร็ง หรือ จากรอยโรคดั้งเดิม นำไปตรวจหาค่าทูเมอร์ มาร์ก-
เกอร์และมะเร็งบางชนิด นำมาตรวจจำนวนของเซลล์มะเร็ง

อีกวิธีการหนึ่ง ที่กำลังนิยมตรวจ และ ได้ผลเร็ว จากการส่อกล้องหาก้อนมะเร็ง
ตามอวัยวะต่างๆ ส่องกล้อง
หาตำแหน่ง ชองโรคมะเร็งทางทวารหนัก ลำไส้ใหญ่
กระเพาะอาหาร ตำแหน่งเหล่านี้”จะทำก็ต่อเมื่อมีการถ่ายอุจจาระออกมาเป็นเลือด”
เท่านั้น

การดูแลมะเร็งย้อนกลับเป็นซ้ำใหม่ ตามปกติแพทย์จะดูแลแล้วตามอาการ เป็น
การดูแลปลายเหตุ คือ อาการ ณ.ปัจจุบันที่ป่วยเป็นหรือ แล้ว
แต่ชนิดของโรค
มะเร็ง

การให้ยาเคมีบำบัดกับมะเร็งแต่ละชนิด ต้องใช้ควบคู่กับการฉายรังสี การดูแลขึ้น
อยู่กับระยะของโรคมะเร็ง อายุของโรคมะเร็ง หรือระยะการลุกลามของโรคมะเร็ง
ผลจากการดูแลจะทำให้เกิดผลข้างเคียง และ เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อ
ชนิดต่างๆ 

โรคมะเร็งบางชนิด จำเป็นต้องมีการดูแลเฉพาะด้าน เท่านั้นในกรณีผู้เป็นโรคมะเร็ง
เม็ดเลือดขาว โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง อาจจะต้องใช้วิธีการปลูกถ่ายไขกระดูกหรือ
สเต็มเซลล์(Stem cell) โดยการใช้ยา ดูแล แบบตรงชนิดของโรคแต่จะมีค่าใช้จ่าย

ที่สูงมาก

มะเร็งเป็นโรคร้ายที่ดูแล(รักษา)ให้หายได้ยากมาก ในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตด้วยมะเร็ง
จำนวนมาก *รู้ไหมว่า !! คนที่เคยเป็นโรคมะเร็งมาแล้ว ครั้งหนึ่ง คุณดูแลให้หาย
เป็นปกติได้แล้วนั้น”คุณมีสิทธิ์”เป็นมะเร็งย้อนกลับมาเป็นซ้ำใหม่ ได้อีกครั้ง อาจจะ
เป็นโรคมะเร็งชนิดเดิม หรือ
โรคมะเร็งชนิดใหม่ตำแหน่งใหม่ ขึ้นอยู่กับสภาวะร่างกาย
ฮอร์โมน และสิ่งกระตุ้นจากอาหาร

button_buy

พัชมีตัวอย่างลูกค้า ที่ใช้สารอาหารบำบัด จาก Agel UMI EXO และ MIN
เดิมทีนั้นเคยเป็นมะเร็กปากมดลูกดูแลด้วการรับ ยา เคมีบำบัด และการฉายแสง
หายขาด

เมื่อปี2553 หลังจากนั้น 6 ปี ในปีที่ 2559 หมอนัดตรวจประจำปี ตรวจพบว่า
มะเร็งเกิดมาเป็นซ้ำ ที่เดิมบน 3.5 ซ.ม. ล่าง 4.1 ซ.ม.ที่โพร่งมดลูก บน 3.8 ซ.ม.
และ ในกระดูก 

เมื่อตรวจพบครั้งแรก พี่สาวที่สิงค์โปร์โทรมาถามว่าน้องสาวจะทาน UMI EXO
และ MINได้ หรือไม พี่สาวทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้

หลังจากนั้นพัชได้คุยกัน 4-5 วัน น้องถามพัชว่า มาเที่ยวตลาดน้ำกันไหม
พัชไปพบเขากำลังใจดีมากค่ะ สอบถามอาการคราวๆ ได้ว่า

เธอเป็นคนชอบทานอาหารฝรั่งแบบไทยๆ(ไร้ผัก ผลไม้และดื่มน้ำ) ดื่มน้ำ
อัดลมระหว่างมื้อมากกว่าน้ำ ชอบทานขนมหวานทุกชนิด และ ชอบชื้อปลา
เลี้ยงมาเผาเกลือรับประทาน ทำน้ำจิ้มแซบๆ ระหว่างวันชอบทาน กาแฟเย็น
กินอาหาร แบบซ้ำ ๆ น้องบอกว่ากินแค่นี้เองค่ะ

ส่วนใหญ่โรคมะเร็งเกิดจากพฤติการกิน การใช้ชีวิต ถ้ายังใช้ชีวิตแบบเดิม
กินแบบเดิมหนีไม่ พ้นโรคมะเร็งได้ดอกค่ะ การรับประทานขนมหวาน ชา กาแฟ
ที่มีส่วนผสมของน้ำตาล นั้น คืออาหารชั้นเลิศของมะเร็ง อ้วนเร็วโตเร็ว อย่างยิ่ง
ยวด(ไม่ได้เขียนให้กลัวแต่เป็นเรื่งจริง)

พอทราบรายละเอียด น้องตัดสินใจทาน 3 ตัว คือ
Agel UMI=4 ซอง, EXO=1 ซอง และ MIN=1 ซอง การใช้สารเสริมอาหารจะ
ช่วยลดความตรึงเครียด ระบบทางเดินอาหาร ปรับสมดุลย์ภายในร่างการ
กระตุ้นสร้างสเตร์มเซลล์ ให้ออก มาทำงานมาขึ้น ลดการอักเสบภายในร่างการ
ช่วยลดความร้อนภายในร่างกายเราให้เย็นลงช่วย ยั้บยั้งการเจริญเติโตของเซลล์
มะเร็ง

agel-umi

รีวิวผลลัพท์จากผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ เอเจลอูมิจริง
caner_line_n4
button_buy

ปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์

คุณ กฤษฎา (เดียร์)
Tel : 087-6612207
Line : @gelgood

กด ?? ลิงค์ไลน์อัตโนมัติ
ด้านล่างได้เลยครับ

line://ti/p/~@gelgood


www.gelcremo.com