อ่านผลเลือดหาสารบ่งชี้สัญญาณมะเร็ง

วัตถุประสงค์ในการตรวจหาสัญญาณโรคมะเร็งเพื่อ

1.ใช้คัดกรองคนสุขภาพปกติ ว่ามีสัญญาณโรคมะเร็งชนิดใดเริ่มเกิดขึ้น หรือ แอบซ่อนอยู่บ้าง
2.ใช้ติดตามผลการรักษาโรคมะเร็ง ว่าได้ผลหรือไม่
3.ใช้วินิจฉัยโรคมะเร็งบางชนิดที่ไม่อาจตัดชิ้นเนื้อออกมาตรวจได้
4.อาจใช้พยากรณ์ความร้ายแรงของโรคมะเร็งบางชนิด

Bloed monster geneem

วิธีการตรวจหาสัญญาณมะเร็งจากการเจาะเลือด

วิธีที่ 1 : ตรวจด้วยวิธีระบุชื่อสัญญาณมะเร็ง

 ตรวจเลือดหาโรคมะเร็งในอวัยวะ    ชนิดของสัญาณมะเร็ง
เต้านม                         CEA,AFP S,CA15-3,FERRITIN,E2
รังไข่                          CEA,AFP,CA19-9,CA125,HCG,E2,TESTOS TERONE
อวัยวะในมดลูก                  CEA,CA19-9,CA125,HCG,E2
ต่อมลูกหมาก                    TOTAL PSA,FREE PSA
ลูกอัณฑะ                       AFP
ลำไส้ใหญ่                       CEA,AFP S,CA19-9,CA125
ตับอ่อน                         CEA,CA19-9
ตับและท่อน้ำดี                    CEA,AFP,CA19-9,FERRITIN,HCG
กระเพาะอาหาร                    CEA,AFP S,CA19-9
กล่องเสียง                       CEA
ต่อมไทรอยด์                     CEA
ปอด                            CEA,AFP S,CA19-9,CA125
กระเพราะปัสสาวะ                  CEA,URIN BTA


วิธีที่ 2 :ตรวจด้วยวิธีการระบุ อวัยวะ
หมายถึง การตรวจด้วยเหตุผลมีความสงสัยว่า อวัยวะใดอวัยวะหนึ่งในร่างกายซึ่งมีความผิดปกติว่าอาจจะเป็นมะเร็งหรือไม่ เช่น มีอาการท้องผูกเป็นประจำทุกวัน จึงสงสัยว่าลำไส้ใหญ่ส่วนปลายเป็นมะเร็งหรือไม่

CEA (carcinoembryonic antigen)
ใช้ดูสัญญาณบ่งชี้ โรคมะเร็ง
ค่าปกติ คือ CEA น้อยกว่า 5 ng/ml
ค่าที่ผิดปกติ คือ  มากกว่า 5 ng/ml อาจแสดงผลว่า
1.อาจเกิดโรคมะเร็ง ณ อวัยวะเช่น เต้านม รังไข่ อวัยวะในมดลูก ลำไส้ใหญ่ ตับอ่อน ตับและท่อน้ำดี กระเพาะอาหาร
กล่องเสียง ต่อมไทรอยด์ ปอด หรือกระเพาะอาหาร
2.อาจไม่ถึงขั้นเป็นมะเร็ง แต่อาจมีการอักเสบ เช่น ลำไส้ ถุงน้ำดีอักเสบ ตับอ่อนอักเสบ
3.อาจจะมีสภาวะ ตับแข็ง
4.อาจจะมีสภาวะกระเพราะอาหารเปื่อย

AFP(alpha-fetoprotein)
ใช้ค้นหาชั้นต้น เกี่ยวกับโรคมะเร็งตับ รังไข่ หรือลูกอัณฑะ
ค่าปกติ ของ AFP  คือ  AFP น้อยกว่า 15 ng/ml
ค่าผิดปกติ    ในทางมาก อาจแสดงผล ว่า
1.ส่วนมากอาจเป็นมะเร็งตับ
2.ในสตรีส่วนน้อย อาจเป็นมะเร็งรังไข่
3.ในผู้ชาย ส่วนน้อย อาจเป็น มะเร็งลูกอัณฑะ
4.ในกรณีอื่น อาจเป็นมะเร็งอื่นได้เช่น มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งลำไส้ มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม
5.ในทุกกรณี อาจมิได้เป็นมะเร็ง แต่อาจเป็นเพียง มีการอักเสบบางโรคเช่นตับแข็ง ตับอักเสบ

CA 19-9 (cancer antigen 19-9)
มักใช้ตวรจเลือด เพื่อคัดกรองเมะเร็งขั้นต้น ของโรคมะเร็งช่องทางเดินอาหาร อาจหมายถึงลำไส้ใหญ่ ตับอ่อน
กระเพาะอาหาร ท่อน้ำดี
CA19-9 ค่าปกติ คือ น้อยกว่า 37units/ml
ในทางที่ มากกว่า อาจแสดงผลว่า
1.อาจเป็นมะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งลำไส้ มะเร็งตับอ่อน มะเร็งท่อน้ำดี มะเร็งปอด
2.CA19-9อาจมีค่าสูงกว่าปกติโดยอาจมีเหตุมาจากโรคอื่นที่ไม่ใช่มะเร็งเช่นโรคตับอักเสบ โรคดีซ่าน โรคนิ่วในถุงน้ำดี

CA(cancer antigen 125)
ใช้บ่งชี้  สำหรับการเป็นโรคมะเร็งรังไข่
ค่าปกติ คือ ca 125 : 0-35 units/ml
ค่าผิดปกติ ในทางมาก
1.อาจบ่งชี้ว่าผู้หญิงอาจเป็นมะเร็งรังไข่ ตับอ่อน ลำไส้ใหญ่ ปอด เยื่อบุช่องท้อง
2.อาจเป็นโรคอื่นชนิดอื่นก็ได้ที่ไม่ใช่มะเร็งเช่น โรคตับแข็ง เยื่อบุช่อท้องอักเสบตับอ่อนอักเสบ
โรคอวัยวะเพศสตรีภายในอุ้งเชิงกรานอักเสบ หรืออาจกำลังตั้งครรภ์

CA 15-3 (cancer antigen 15-3)  มักใช้คู่กับ CA27-29
เป็นสารบ่งชี้ถึง สัญญาณโรคมะเร็ง เต้านม
ค่าปกติ CA 15-3   : น้อยกว่า  22 units/ml
คู่กับ ค่าปกติ ของ CA27-29 น้อยกว่า 38 units/ml
ค่าผิดปกติ ในทางที่มาก อาจบ่งชี้ว่าเป็นมะเร็งเต้านม

TOTAL PSA(prostats specific antigen)
สารแปลกปลอมที่เจาะจงว่าผลิตมาจาก ต่อมลูกหมาก
ค่าปกติของ TOTAL PSA : น้อยกว่า 4 ng/ml
ค่าผิดปกติ ในทางที่มาก อาจแสดงว่า
1.อาจเป็นต่อมลูกหมากอักเสบ
2.อาจเป็นต่อมลูกหมากโต
3.อาจเกิดโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก

blood-testing
FREE PSA
บ่งชี้ว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากตัวใหม่ล่าสุด
ค่าปกติ FREE PSA : มากกว่า 25%
ค่าผิดปกติ ในทางที่น้อย อาจเป็นไปได้มีมีโอกาสเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากมากขึ้น

ค่าผิดปกติ ในทางที่มาก แสดงว่าต่อมลูกหมากอาจผิดปกติ แต่อาจไม่ใช่มะเร็ง

down-syndrome-lab-blood-test-results-blog

FERRITIN
ค่าปกติ    ผู้ชาย FERRITIN : 12-300 ng/ml
ผู้หญิง FERRITIN: 10-150 ng/ml
ค่าผิดปกติ
1.ในทางน้อย อาจแสดงว่า
1.1อาจเป็นโรคโลหิตจางชนิดขาดธาตุเหล็ก
1.2อาจมีการตกเลือดจากแผลในลำไส้ หรือทางเดินอาหาร
1.3ผู้หญิงอาจเกิดจากประจำเดือนมามากกว่าปกติ หรือนาน
2.ในทางที่มาก อาจแสดงว่าอาจเกิดโรคทั่วไปเช่น
2.1อาจเกิดโลหิตจางชนิดเม็ดเลือดแดงโตผิดปกติ
2.2อาจเกิดจากการอักเสบเช่นตับอักเสบจากแอลกอฮอล์อาจเกิดโรคมะเร็ง  เช่น
2.3อาจเกิดมะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งปุ่มน้ำเหลือง มะเร็งตับ
2.4หากค่า ferritin ค่าสูงพร้อมกับ cea อาจบ่งชี้ว่าเป็นมะเร็งเต้านม หรือมะเร็งชนิดอื่น

URIN BTA(bladder tumer antigen)
เป็นสารบ่งชี้ โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
ค่าปกติ  BTA :น้อยกว่า 14units/ml
NMP22:น้อยกว่า 10units/ml
ค่าผิดปกติ ในทางที่มาก อาจบ่งชี้ว่าเป็นมะเร็งกระเพราะอาหาร