เคล็ดไม่ลับปกป้องจุดอ่อนโยนและเบาบาง

ผู้เขียนอยากเชิญขอชวนมาดูแลอวัยวะส่วนที่อ่อนโยน เบาบาง ของร่างกายหญิงสาว
ผู้เขียนได้เขียนถึงการดูแล ปวดประจำเดือน ปากมดลูก รังไข่ เกิดจากการติดเชื้อทาง
เพศสัมพันธ์ุ
(ตกขาว หนองใน) การติดเชื้อแบคทีเรียจากทวารหนัก และ สุดท้ายทำให้
ภูมิต้าน
ทานต่ำลง สุดท้ายจะทำให้ติดเชื้อ HIV นำไปสู่การเป็น โรคเอดส์ ในที่สุด

ผู้หญิงทุกคนคงรู้จัก สิ่งที่ไหลออกมาจากช่องคลอด นั้นเป็นสัญญาณอันตรายเตือน
ว่าสารคัดหลั่งที่
ออกมาจากช่องคลอดของ ไม่ว่า จะมีสีขาวขุ่น เป็นเมือกใส ล้วนแล้ว
เป็นสิ่งปกติทั้งสิ้น
แต่มักเข้าใจผิดว่า ถ้าใครมีตกขาว มีเมือกใส ออกจากช่องคลอดจะ
เป็นโรคติดต่อ ทาง
เพศพันธ์ในความเป็นจริง แล้ว สารคัดหลั่งจะเป็นเรื่องของฮอร์โมน
ล้วน ๆ 100 %
การมีรอบเดือน การตั้งครรภ์ หรือ ภาวะการหมดประจำเดือน ก็ได้

ลักษณะ และ ปริมาณของ สารคัดหลั่ง ที่ออกมาอาจมีจำนวนมาก-น้อย แตกต่างกัน
ในช่วงที่
รังไข่ กำลังปล่อยไข่ออกมา  เป็นช่วงตกไข่ สารคัดหลั่ง ที่ออกมาอาจจะทั้งข้น
และ
เหนียว เหมือนไข่ขาวดิบ แต่สารคัดหลั่งที่ดี ไม่ควรมีกลิ่น มีสีที่เข้มจัด ไม่ควรก่อ

ให้เกิดอาการคัน หรือเจ็บบริเวณช่องคลอด

ดังนั้น?สารคัดหลั่งดูผิดปกติ มีสีเปลี่ยน เริ่มส่งกลิ่น เหม็น มีอาการคัน ต้องรีบดูแล
ทันที….อย่านิ่งนอนใจเป็นเด็ดขาด(ปล่อยไว้เรื้อรังดูแลป้องกันอยาก หรือ ไม่หาย)

พบแบคทีเรียอยู่ในช่องคลอด
ช่องคลอดมีแบคทีเรียจำนวนมากกว่า ส่วน
อื่นๆ ของร่างกายรองลงไป คือ ลำไส้ เท่านั้น
เพื่อป้องกันช่องคลอดให้อยู่ในภาวะปกติ มี
แบคทีเรียแลคโตบาซิลลัส จะช่วยป้องกันไม่ให้
แบคทีเรียชนิดอื่นๆ หลุดเข้า
มาทำร้ายช่องคลอดและ แบคทีเรีย ช่วยปรับสภาพความเป็น
กรดเป็นด่าง ภายใน
ช่องคลอดมีค่าที่เหมาะสม คือ pH น้อยกว่า 4.5 เพราะหากสูงกว่านี้
คุณภาพของ
แบคทีเรียชนิดดีจะต่ำลงแต่แบคทีเรีย อื่นๆ จะเติบโต และทำให้เกิดอาการคัน
ระคายเคือง และ มีสารคัดหลั่ง
ที่ปกติจากการติดเชื้อ หรือ การอักเสบควรหลีกเลี่ยงสบู่
ที่มีการผสมของหอมเยอะๆ เจลอาบน้ำหอมมากๆ หรือ สารต้านเชื้อ
แบคทีเรีย ทั้งหลาย
เพราะสิ่งเหล่านี้อาจจะสร้าง ผลกระทบกับสมดุลของช่องคลอดได้

การล้างอวัยวะเพศ
รู้เปล่า.. ไม่ควรสวนล้าง ช่องคลอด ในหลาย ๆ แหล่งความรู้ ยังมีการกล่่าวถึง ว่าให้ใช้
เฉพาะ น้ำเปล่าดีที่สุด  แต่ถ้ารู้สึกว่ายังไม่สะอาด ไม่สบายใจ ไม่มั่นใจ และ อยากใช้สบู่
ควรหลีกเลี่ยงสบู่  ที่มีการผสมของน้ำหอมเยอะๆ เจลอาบน้ำ กลิ่นหอมมาก สารต้าน

เชื้อแบคทีเรีย เพราะกลิ่นดังกล่าว  อาจจะสร้างผลกระทบ ต่อสมดุลช่องคลอดได้ อัน
เป็น
สาเหตุของการระคายเคืองต่างๆไม่ควรใช้สบู่ผสมน้ำหอม

** ในส่วนช่วงที่เป็นประจำเดือน ควรรอบรู้ในการทำความ สอาด ให้มากกว่า 1 ครั้งต่อ
วันเพื่อความมั่นใจ

** จุดที่ควรใสใจ เรื่องความสะอาด คือ รูเปิดช่องคลอด เนื่อง จากรูเปิดทวาร มีสิทธิ
เล็ดรอดเข้ามาได้ จะสร้างปัญหาในช่องคลอด ผู้เขียนขอแนะนำ  ในการเช็ดทำความ
สะอาดภายหลัง อุจจาระ ปัสสาวะ เสร็จ โดยการเลี่ยง ที่จะเช็ดทิศทางที่
รูเปิดช่องคลอด
ควรทำความสะอาด บริเวณนี้อย่างสม่ำเสมือนเวลาอาบน้ำ

การฉีดน้ำล้าง
สาว ๆ บางคนไม่ใช้ สารชำระล้าง ภายในช่องคลอด แต่กลับใช้สายชำระ ฉีดน้ำเข้าไปใน
ช่องคลอด แทนโดยเชื่อว่า จะสามารถล้างสารคัดหลั่งต่างๆ เช่น ตกขาวได้อย่างสะอาด
หมดจด แต่วิธีนี้จะชะล้างแบคทีเรีย ออกไปด้วย และ จะทำให้แบคทีเรีย ตามธรรมชาติ
ในช่องคลอด เกิดความยุ่งเหยิง รบกวนระบบ การทำงานตามธรรมชาติ ของแบคทีเรีย
ในช่องคลอดได้อย่างมากและ ก็ไม่มีความรู้สึกใดๆ ยืนยันว่าการทำเช่นนี้จะช่วยปกป้อง
จากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หรือการติดต่อเชื้อในช่องคลอดได้ ช้ำร้ายมันกลับเพิ่ม
โอกาสในการติดต่อให้กับช่องคลอดเสียไป

กระดาษเปียกอนามัยและสารดับกลิ่น
กระดาษเปียกอนามัย  ที่มีกลิ่นหอม จะทำให้มีความมั่นใจได้  แต่มันกลับไปรบกวน
การทำ
งานตามธรรมชาติ ของช่องคลอด มากมาย อย่างคาดไม่ถึง  หากเป็นกังวนใจ
เกี่ยวกับ
กลิ่นช่องคลอด  ควรปรึกษาแพทย์  เพื่อตรวจว่าติดเชื้อที่ต้องดูแลให้สงบ
ลงแต่เนิน
นอกจากนั้นตัองรู้จักสังเกตุ อาการผิดปกติ ที่ติดจากเพศสัมพันธ์ุ เพื่อให้
ป้องกันการเกิด
โรค และ ทำการดูแลป้องกันให้หายได้อย่างปกติ

ปลอดภัยทางเพศ
เชื้อแบคทีเรีย หรือ เชื้อไวรัส บางชนิดสามารถ จะเข้าไปอยู่ในช่องคลอดได้ ในระหว่าง
การมีเพศสัมพันธ์ุ รวมถึง โรคติดต่อทางเพศสัมพันธุ์ ทุกชนิด ที่ร้ายที่สุดคือการติด
เชื้อโรค HIV
เป็นสาเหตุ ของโรคเอดส์ แต่สามารถปกป้อง ช่องคลอด ของเราเองได้
ด้วยการ
ใส่ถุงอย่างอนามมัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์ุ

ถึงเวลาแล้วสิต้องไปตรวจมะเร็งปากมดลูก
การดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเราเองเป็นสิ่งจำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรคมะเร็ง
โรคมะเร็งปากมดลูก เป็นสาเหตุการเสียชีวิต เป็นอันดับแรกๆ ในช่วงอายุ 15-46 ปี
ควรจะต้อง
ไปคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แต่ถ้าอายุไม่ถึงแต่เคย
มีเพศสัมพันธ์ุหลากหลายคนก็เริ่มมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งปากมดลูกได้ เช่นกัน
การตรวจคัดกรอง จะเน้นไปถึงความผิดปกติ ของปากมดลูก หากพบความผิดปกติ
ต้อง
รีบๆ ดูแลแต่เนิ่น จะมีโอกาสหายเป็นปติได้ แต่ปล่อยให้เกิดโรค HPVโดยไม่มีดูแล
ปกป้องอย่างถูกวิธี  โรคจะลุกลาม เข้าไปอวัยวะ ใกล้เคียงกลาย เป็นระยะ3-4 จน ถึง
ระยะสุดท้าย

หมายเหตุ เรื่องใหญ่และใหญ่กว่า
เตือนไว้ก่อนครับ แต่ถ้าหากปัจจุบันคุณติดเชี้อโรคหนองใน ซิฟิสิส หรือ เชื้อโรคอื่น
ที่ยังดูแลไม่หานขาด และ จนกลาย เป็นโรคเรื้อรัง ที่ไม่สามรถดูแลให้หายขาดได้ จน
กลายเป็นเชื้อโรคดื้อยา เป็นสาเหตุหนึ่ง ที่ทำให้ภูมิคุ้มกันต่ำลงไปทุกๆวันโอกาสทอง
สาารถติดเชื้อโรค HIV อย่างไม่มีปัญหา

เพิ่มภูมิต้านทานกระตุ้นสร้างสเต็มเซลล์ในไขกระดูกให้ออกมาทำงานมากขึ้นumi


ช่วยลดอัตราเสี่ยงของการเกิดมะเร็ง และลดภาวะการอักเสบ

exo
ปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์

คุณ กฤษฎา (เดียร์)
Tel : 087-6612207
Line : @gelgood

กด ?? ลิงค์ไลน์อัตโนมัติ
ด้านล่างได้เลยครับ

line://ti/p/~@gelgood


www.gelcremo.com

button_buy