กระทรวงสาธารณะสุข เตือนภัย…บริโภคเนื้อสัตว์ดิบ…เป็นคำต้องระวัง!!!

กระทรวงสาธารณสุข..เตือนภัย..!!!..เตือนภัย… บริโภคเนื้อสัตว์ดิบๆ สุกๆ
ลาบดิบ บัวลอย หลู้ดิบ แหนมดิบ เสี่ยงเกิดโรค

กระทรวงสาธารณสุข…เตือนภัย…การบริโภคเนื้อสัตว์ ดิบๆ สุกๆ เสี่ยงการ
เกิดโรคพยาธิ มีคนมากกว่า 15 ล้านคน ต้องเสียชีวิตด้วยโรคพยาธิในร่างกาย!
97% ของประชากร มีพยาธิในร่างกาย!…

ตามสถิติที่ระบุ  ไว้ในองค์การอนามัยโลก พบว่า พยาธิที่แอบแฝง อยู่ใน
ร่างกายของมนุษย์นั้น จะเป็นสาเหตุ
โรคร้ายแรงต่างๆ มากมายนับตั้งแต่
ไวรัสตับอักเสบ แผลในกระเพาะอาหาร และ โรคมะเร็ง ในแต่ละปี
มีคน
มากกว่า 15 ล้านคน ต้องเสียชีวิตจากการมีพยาธิในร่างกาย เกือบ ทุกคน
ที่มีพยาธิอยู่ใน
ร่างกาย..

%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%95%e0%b8%b7%e0%b8%94
เมื่อรับประทานอาหารที่มีพยาธิตัวอ่อนเข้าไป
ตัวอ่อนจะออกจากถุงหุ้ม
เจริญเป็นตัวแก่ในลำไส้คน แย่งอาหารจากคน
ที่กินเข้า
ไป  ทำให้ขาดสารอาหาร  ทำให้ลำไส้อุดตัน   ช่องท้องอักเสบ
ไชทะลุลำไส้อันตราย ขึ้นอยู่ว่าตัวพยาธิ  
จะไปติดอยู่ภายในอวัยวะส่วน
ไหนของร่างกาย เช่น

+ หากเข้าไปที่ลูกตา ทำให้ตาบอด
+ เข้าไปที่สมอง จะทำให้ปวดศีรษะ ชักกระตุก หมดสติได้
+ ถ้าไปติดอยู่ในลำไส้ จะไปรบกวนการย่อย  และ  ดูดซึมอาหาร
ทำให้คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ถ่ายเหลว และ ซูบผอม

+ ถ้าไปอยู่ที่ตับ ไต หัวใจ ม้าม หรือ กล้ามเนื้อ ก็จะทำให้อวัยวะส่วนนั้น
ทำงานได้ไม่สะดวก  
จากพฤติกรรมการกินดิบ   เป็นเรื่อง   ที่อันตราย
เข้า
มาใกล้ตัวที่สุด..!!!  จากพยาธิที่อยู่ในเนื้อสัตว์ และ เนื้อปลา

%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b9%87%e0%b8%94%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3
พฤติกรรมการรับประทานการอาหารดิบ ๆ      
พบว่า  มีการทานอาหาร  แบบต่อเนื่องค่ะ   มีเชื่อว่าในเหล้ามีแอลกอฮอล์
ที่สามารถฆ่าเชื้อโรค ฆ่าพยาธิ
ให้ตายได้ หรือ  การใช้น้ำมะนาว กรดมดแดง
จะทำให้เนื้อสุกได้ จริงๆแล้วไม่ได้ทำให้พยาธิตาย  และ  เนืัอสุกได้
อาหาร
ประเภทเนื้อสัตว์   เนื้อสุกร โค กระบือ ดิบ ๆ หรือ ดิบ ๆ สุก ๆ ลาบดิบที่ชาว
อีสาน เรียกว่าบัวลอย
ใส่เลือดในเนืัอดิบ ลาบแดง หลู่ดิบ แหนมดิบ มีความ
เสี่ยงต่อการติด เชื้อโรค  ในระบบทาง  เดินอาหาร  เสี่ยงต่อ  การติด พยาธิ
ตัวกลมพยาธิตัวตืด และ พยาธิใบไม้ตับ ซึ่งรับประทานสะสมเนิ่นนานวันแรม
ปีกลายเป็น 
โรคมะเร็งตับ มะเร็งปอด และ โรค มะเร็งลำไส้ใหญ่ในเนื้อสัตว์….

พบว่าถุงหุ้มตัวอ่อน  พยาธิตัวกลม (ทริซิโนซีส) ทนต่อกระบวนให้ความร้อน
การถนอมอาหาร  การหมักเกลือ  ใช้เครื่องเทศ  หรือ   รมควัน ด้วยค่ะ

%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%a1
1. พยาธิชนิดต่างๆ
พยาธิเมื่อเข้าไปอยู่ในร่างกายของคนเราแล้ว มันจะแย่งอาหารจากลำไส้
ทำให้ผู้นั้นเป็นโรคขาดอาหาร  ผอมแห้ง พุงโร   ซึ่งถ้ามีมากๆ แล้ว พยาธิ
อาจเกาะพันตัวกันทำให้  ลำไส้อุดตัน ปวดท้อง หรือ อาเจียนอย่างรุนแรง
ทั้งยังอาจทำให้อวัยวะต่างๆ เกิดอักเสบขึ้น ตับอักเสบ ปอดอักเสบ บางที
สมองอักเสบทำให้เกิดอันตรายถึงตายได้
คนอีสานมีวัฒนธรรมการบริโภค
อาหารดิบ ๆ สุก ๆ มาช้านาน มีเมนูจานเด็ด ลาบ ก้อย ทั้งหลาย อาหาร
เหล่านี้นำพยาธิมาสู่ร่างกาย และ ที่ร้ายแรง
ยิ่งกว่า พยาธิตัวเล็ก ๆ หากฝัง
ตัวในร่างกายเนิ่นนาน เป็นสาเหตุหนึ่งของโรคมะเร็งผิวหนัง โรคมะเร็งตับ

พบว่า โรคติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ อาจจะเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดี  เป็นโรคที่
เป็นปัญหา สำคัญ  ของกระทรวงสาธารณสุข และ ปัญหา  ที่สำคัญ  
ของ
ประเทศไทย  โดยเฉพาะ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
ประชากร   9.6 %
หรือ ประมาณ 6 ล้าน คน ติดเชื้อโรค และ โรคพยาธินี้อยู่  
การติดเชื้อพยาธิ
เป็นสาเหตุ   สำคัญที่ทำให้  เกิดโรคมะเร็ง  ที่สำคัญ   โรคมะเร็งตับ  และ
โรคท่อน้ำดี สูงถึง 97.4 คน และ 39 คนต่อประชากร 1 แสนคน เกิดในผู้ชาย
มากกว่า ผู้หญิง 
ในวัยที่อายุ 35 ปีขึ้นไป

 ในไทยโรคมะเร็งตับ และ โรคท่อน้ำดี ยังเป็นโรคทำให้เกิด “ภาระโรค”
มากที่สุด 5  อันดับแรก รองลง มาจากโรคเอดส์ และ โรคหัวใจ 
โรคมะเร็งตับ
โรคมะเร็งท่อน้ำดี  ประเทศไทยสูงที่สุด…

สาเหตุ  สำคัญเกิดจาก โรคพยาธิใบไม้ตับ  และ โรคมะเร็งท่อน้ำดี โรคพยาธิ
ใบไม้ตับ   ที่เป็นตัวนำไปสู่   โรคมะเร็งตับ   เกิดจาก
พฤติกรรม   การบริโภค
อาหารดิบ ๆ สุก  ๆ ไม่ค่อยเห็นความสำคัญในการติดเชื้อโรค และ โรคพยาธิ
ใบไม้ในตับ  
ซ้ำ ๆ  กันหลายครั้ง  จะทำให้  เกิดการอักเสบรุนแรง  เป็นช่วง ๆ
ตามหลัง  การติดเชื้อ  แต่ละครั้งนั้น  นำไปสู่การ
เกิด ภาวะ การทำลาย  สาร
พันธุกรรมของเซลล์ ท่อน้ำดีสะสมมากขึ้น

พบว่า สารคัดหลั่งจากพยาธิเพียงอย่าง เดียวก็สามารถกระตุ้น   ให้เซลล์
เยื่อบุท่อน้ำดี แบ่งตัว
ได้มากขึ้น   ดังนั้น เซลล์ที่มีสารพันธุกรรมผิดปกติก็
จะ
ถูกกระตุ้นให้แบ่ง  ตัวมากขึ้น   และ  นำไปสู่การเกิด   โรคมะเร็งท่อน้ำดี
ในที่สุด 
การควบคุม  และ  ป้องกัน โรคพยาธิปาก  ขอสามารถควบคุมและ
ป้องกันได้ ดังนี้

1. การป้องกันก่อนการเกิดโรค ได้โดย
  + ให้สุขศึกษาแก่ชุมชน เกี่ยวกับการใช้ส้วมให้ถูกสุขลักษณะ และ
ชี้ให้เห็นถึงอันตรายที่เกิด 
เนื่องจากพยาธิปากขอ

+ แนะนำให้ประชาชนสวมรองเท้าทุกครั้งก่อนลง จากบ้าน โดยเฉพาะ
กลุ่มประชาชน ที่มีโอกาสเสี่ยง  ต่อการเกิดโรค  ควรสวมรองเท้าที่
หุ้มเท้ามิดชิด 
เพื่อป้องกันตัวอ่อนพยาธิไชเข้าง่ามนิ้วเท้า

  + กำจัดอุจจาระให้ถูกวิธี โดยถ่ายอุจจาระลงในส้วมเป็นประจำทุกครั้ง
หรือขุดหลุมฝังให้ลึก ๆ เพื่อ
ป้องกันไม่ให้ไข่พยาธิมีโอกาสเจริญเติบโต
เป็นตัวอ่อนบนพื้นดิน

  + ตรวจอุจจาระเป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หากพบไข่พยาธิ
จะได้รีบรับการรักษาทันที

2. การควบคุมและป้องกันเมื่อเกิดโรคขึ้น โดย

+  รับการรักษาจากแพทย์ เพื่อฆ่าพยาธิที่มีอยู่ในร่างกายให้หมด โดย
ใช้ยา
ถ่ายพยาธิปากขอ

+ สำรวจหาผู้เป็นโรคพยาธิปากขอ แล้วให้การรักษาทันที เพื่อป้องกัน
การแพร่กระจายโรค

+ ทำลายอุจจาระโดยการกำจัดอุจจาระ ให้ถูกหลักสุขาภิบาล

%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%9a%e0%b8%94

2. การติดเชืัอเชื้อก่อโรคกับเนื้อหมูบด                             
นื้อสัตว์ที่เป็นแหล่งโปรตีน  ที่นำมาประกอบอาหาร
เนื้อหมู  เป็นเนื้อสัตว์
ที่นิยมรับประทาน  ยิ่งเป็นเนื้อหมู   ส่วน
ที่มีไขมันแทรกเล็กน้อย  ยิ่งอร่อย
จะให้เนื้อสัมผัส  
ที่อ่อนนุ่ม  ละมุนลิ้น เชื้อก่อโรค…กับเนื้อหมูสด   เนื้อหมู
นำมาประกอบอาหาร  ได้หลากหลายเมนู  แบบทานสุกนำมา ผัด  ต้ม แกง
ทอด  อบ หรือ 
ปรุงแบบทานดิบ เมนูลาบและก้อย ถ้านำมาปรุงให้ สุกก่อน
ทานก็ไม่น่ามีปัญหา อะไรแต่ถ้าทานแบบ ดิบ ๆ สุก  ๆ แค่  บีบมะนาว
กรดมดแดง  หรือ แอลกอฮอล์  มาราด  เชื่อว่า 
เนื้อหมูสุก เป็นอันตรายต่อ
ร่างกายได้ 
ในเนื้อหมูสด หรือ ดิบ นั้นมีเชื้อก่อโรคปนเปื้อน อยู่ ซึ่งการบีบ
มะนาว หรือ การราดด้วยแอลกอฮอล์

ไม่ได้ทำให้เชื้อก่อโรคที่ปนเปื้อนอยู่ในเนื้อหมูตายได้ แท้จริงแล้วการ
ทานเนื้อหมูดิบ หรือ แม้กระทั่งการ 
ใช้มือจับเนื้อดิบๆ โดยไม่ล้างมือ แล้ว
ไปหยิบจับ 
อาหารชนิด ที่ปรุงสุก เข้าปาก ร่างกาย  เราอาจ ได้รับเชื้อก่อ
โรคเข้าไปได้ด้วย  

เชื้อก่อโรคที่ว่าคือเชื้อสแตปฟิโลคอคคัสออเรียส แบคทีเรียที่เจริญเติบโต
ได้ดี ที่มีออกซิเจน
มากกว่า ไม่มีออกซิเจน ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมคือ
35-40 องศาเซลเซียส ปกติจะมีชีวิตอยู่ได้ในอากาศ
ฝุ่นละออง ขยะมูลฝอย
น้ำ และ ปนเปื้อนในอาหาร
จำพวกเนื้อสัตว์ และ ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีก
ผลิตภัณฑ์ไข่ และ นม สลัด มะกะโรนี ขนมอบ

            เชื้อโรคผลิตสารพิษที่ เรียกว่า “เอนเทอโรทอกซิน” สาเหตุ ทำให้
เกิดโรคอาหารเป็นพิษ ผู้ที่ติดเชื้อ 
จะมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน วิงเวียน เป็น
ตะคริวใน
ช่องท้อง และ อ่อนเพลีย

%e0%b8%a1%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b9%87%e0%b8%87%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%9a1

มาค่ะมาสังเกตุอาการทั่วไปของโรคมะเร็งตับมีอาการดังนี้

1.โรคมะเร็งตับระยะแรก มักจะไม่แสดงอาหารใดๆ ออกมานอกจากพบแพทย์
2. เบื่ออาหารน้ำหนักลด
3.คลำเจอก้อนบริเวณตับ
4.ท้องบวมโตขึ้น เนื่องจากน้ำและก้อนเนื้อในท้อง
5. ตัวเหลืองตาเหลือง
6. จุกเสียดแน่นท้อง
7. ปวดท้องตลอดเวลา
8. อาการผู้ป่วยทรุดลงอย่างรวดเร็ว
9. อ่อนเพลี่ย
10.อาการง่วงซึม หาว อาการมึนงง หรือมีอาการเพ้อ   

ผู้ป่วยโรคมะเร็งตับ มีความเสี่ยงในการขาดสารอาหาร เพราะการเผาผลาญ
ในร่างกายเปลี่ยนแปลง มีการย่อย  และ การดูดซึมผิดปกติ การขาดสาร
อาหารทำให้ผู้ป่วยมะเร็งตับมีความเสี่ยงในการเสียชีวิตมากขึ้น ดังนั้น การ
ดูแลโภชนาการของผู้ป่วยโรคมะเร็งตับจึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง
เพราะจะช่วยฟื้นฟู มวลร่างกายไม่ให้เสียการไปจากระบบการเผาผลาญ
อาหารช่วยกระตุ้นให้เกิดการฟื้นฟูตับครับ

 

ขอบคุณข้อมูลดีเยี่ยมจาก
– www.Thairath.com.th
– www.eldercareinthai.com
– www.kapook.com

– ผศ.นพ.กำธร มาลาธรรม หัวหน้าหน่วยโรคติดเชื้อโรงพยาบาลรามาธิบดี