มะเร็งเดี่ยวไม่อันตรายแต่แพร่กระจายอันตรายเลยหล่ะ

โรคมะเร็งระยะแพร่กระจาย” [Metastatic cancer]คืออะไร

camping-4

โรคมะเร็ง ระยะแพร่กระจาย หมายถึง โรคมะเร็งที่มีการแพร่กระจาย ไปยังส่วนอื่นภายใน
ร่างกาย รวมต่อมน้ำเหลือง บริเวณที่ไกลจากมะเร็งระยะแรก เซลล์มะเร็ง 
มักไปตามทาง
กระแสเลือด ไปตามต่อมน้ำเหลือง มีอยู่ทั่วร่างกาย โรคมะเร็ง สามารถแพร่กระจาย ได้
จากก้อนเนื้อมะเร็ง ➡ เข้าสู่กระแสเลือด  ➡ ทางเดินน้ำเหลือง ➡ ไปยังส่วนต่าง ๆ
ของร่างกายเพราะเซลล์มะเร็งจะแนบติดกับผนังของหลอดเลือด ➡ ท่อน้ำเหลือง ผ่าน
ไปยัง
อวัยวะอื่น ๆ

โรคมะเร็งที่เจริญเติบโตขึ้นมา จะต้องยับยั้งการเติบโต การแพร่กระจาย ของเซลล์มะเร็ง
เข้าสู่กระแสเลือด ต้องให้การป้องกันก้อนเนื้อมะเร็งสร้างเส้นเลือดใหม่ เพื่อการนำอาหาร
เข้าไปเลี้ยงเซลล์มะเร็ง ให้เจริญเติบโตขึ้นเรื่อย เส้นเลือดแตกแขนงมากก้อนเนื้อมะเร็งก็
จะโตมากขึ้น

ควรหลบหลีก จากเซลล์มะเร็งต้องทำลาย การสร้างระบบภูมิคุ้มกัน ของร่างกายคุณรู้
ไหมว่า เซลล์มะเร็ง สามารถปรับตัว ให้อยู่รอดภายในร่างกายคนเราได้เป็นอย่างดีเลิศ
เป็นเหตุให้ต้องดูแลโรคมะเร็ง ในระยะการแพร่กระจาย ด้วยความยากลำบาก อยากเข็ญ

และจำเป็นต้องงดอาหารบางชนิด ที่จะทำให้เซลล์มะเร็งเจริญเติบโต เพราะเซลล์มะเร็ง
สามารถเติบโตได้ในสภาวะแวดล้อมภายในร่างกายได้เสมอ

?โรคมะเร็งระยะแพร่กระจาย ควรรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ เพื่อให้ร่างกาย
แข็งแรง ตลอดจนทำจิตใจให้แจ่มใส 
อวัยวะที่มักพบ

การแพร่กระจายของมะเร็ง ได้แก่ ปอด กระดูก ตับ และ สมอง มะเร็งแต่ละชนิดมัก
มีลักษณะ
การแพร่กระจายแตกต่างกัน ออกไป เช่น

พบว่ามีสารพันธุกรรม หรือ สารบางอย่างบนผิว ของเซลล์มะเร็ง เป็นตัวกำหนด
ว่าเซลล์มะเร็ง
จะแพร่กระจายไปยังอวัยวะใด เช่น

มะเร็งปอด มักแพร่กระจายไปที่ สมอง กระดูก
มะเร็งลำไส้ใหญ่ มักแพร่กระจายไปที่  ตับ มะเร็งต่อมลูกหมาก และ กระดูก
มะเร็งเต้านม มักแพร่กระจายไปที่ กระดูก ปอด ตับ  สมอง
มะเร็งเม็ดเลือด เช่น มะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
จากเม็ดเลือด สามารถเดินทางไปได้ทั่ว ร่างกาย พบเซลล์มะเร็งได้ทุกที่ แต่ชนิดของมะเร็ง


ปัจจุบันมีการวิจัยจำนวนมากมุ่งเน้นไป การยับยั้งการเปลี่ยนแปลง ทางสารพันธุกรรม
เพื่อป้องการการเจริญเติบโต และ 
แพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง สำหรับ

กลุ่มนี้ก็ไม่จัดเป็นมะเร็งระยะแพร่กระจายแต่อย่างใด
การเรียกชื่อของมะเร็งที่มีการแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นๆนั้น จะเรียกตามชื่อของมะเร็ง
ระยะแรก หรือมะเร็งที่เป็นจุดเริ่มต้น  
เช่น

โรคมะเร็งต่อมลูกหมากที่มีการแพร่กระจายไปยัง➡”กระดูก”เรียกว่า โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก
ไม่ใช่ มะเร็งกระดูกเนื่องจากลักษณะ ของเซลล์เป็นเซลล์ จากต่อมลูกหมาก
ในทำนองเดียวกัน

โรคมะเร็งเต้านม ที่มีการแพร่กระจาย ไปยัง “ปอด” ก็เรียกว่า มะเร็งเต้านม ไม่ใช่มะเร็งปอด
ซึ่งการแยกระหว่างโรคมะเร็ง

ระยะเริ่มแรกของโรคมะเร็ง ที่ แพร่กระจายมาทำได้โดยการตัดชิ้นเนื้อ ที่สงสัยไปตรวจ

เพื่อให้ทราบว่า ต้นกำเนิด ของโรคมะเร็ง มาจาก อวัยวะใด โรคมะเร็ง ระยะแพร่กระจาย
การตรวจพบพร้อมกัน หรือ หลังจากโรค
มะเร็ง นานเท่าไรก็ได้  ในบางครั้ง ก็อาจตรวจ
พบ โรคมะเร็ง  ที่แพร่กระจาย  ไปยังอวัยวะต่าง ๆ โดยไม่ทราบว่า อวัยวะใด
กำเนิด
ที่เรียกว่า มะเร็งที่ไม่รู้แหล่งกำเนิด

โรคมะเร็ง ระยะแพร่กระจาย ไปตามอวัยวะอื่นๆ แต่ว่าพบโดยบังเอิญ จากการตรวจเลือด

โรคมะเร็ง ระยะแพร่กระจาย มักจะมีอาการขึ้นอยู่กับขนาด ตำแหน่งที่มีการแพร่กระจายของโรค

โรคมะเร็ง ที่มีการแพร่กระจายไปยัง กระดูก มักทำให้มีอาการ ปวดกระดูกหัก

โรคมะเร็ง ที่มีการแพร่กระจาย ไปยัง สมอง อาจทำให้มีอาการ ปวดศสรีษะ ซักมึนงง

โรคมะเร็ง ที่มีการแพร่กระจาย ไปยัง ปอก อาจทำให้มีอาการ หายใจลำบาก

โรคมะเร็ง ที่มีการแพร่กระจาย ไปยัง ตับ อาจทำให้มีอาการ ตัวเหลือง ตาเหลือง ท้องบวมได้

การดูแล โรคมะเร็งระยะแพร่กระจายสามารถทำได้ เช่น
1. การดูแลด้วยยาเคมีบำบัด
2. การฉายแสง
3. การดูแลทางชีวภาพ
4. การรักษาด้วยฮอร์โมน
5. การผ่าตัด และ การผ่าตัดโดยใช้ความเย็น หรือ ใช้หลายวิธีร่วมกันขึ้นอยู่กับชนิดของ
โรคมะเร็ง ขนาด และ ตำแหน่งที่ มีการแพร่กระจาย นอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงอายุ สภาพ
ร่างกาย การรักษาที่ เคยได้รับ และ ความเหมาะสม ของผู้ป่วยแต่ละรายด้วย โดยมีวัตถุ
ประสงค์เพื่อควบคุม การเจริญเติบโตของโรคมะเร็ง และ เพื่อบรรเทาอาการ อันเนื่องมาจาก
โรคมะเร็ง โดยให้เกิดผลข้าง เคียงจากการรักษาน้อยที่สุด เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย

ตัวอย่างของการแพร่กระจายของมะเร็งแต่ละชนิด

ชนิดของมะเร็ง อวัยวะที่มักมีการแพร่กระจาย
? มะเร็งสมอง พบการแพร่กระจาย นอกสมอง พบในไขสันหลัง

? มะเร็งเต้านม พบการแพร่กระจายไปกระดูก ตับ ปอด สมอง ลูกตา ผิวหนังบริเวณหน้าอก

? มะเร็งหลอดอาหาร พบการแพร่กระจายอวัยวะใกล้เคียง ปอด ตับ ต่อมน้ำเหลืองในช่องท้อง

? มะเร็งกระเพาะอาหาร พบการแพร่กระจาย ทั่วช่องท้อง ตับ ปอด 

? สมองและกระดูก พบการแพร่กระจาย มะเร็งลำไส้ใหญ่ ตับ กระดูก ปอด สมอง

มะเร็งลำไส้ตรง อวัยวะในอุ้งเชิงกราน พบการแพร่กระจาย ปอด สมอง กระดูก

? มะเร็งตับ มักเจริญเติบโต อยู่ในเนื้อตับ เอง

? มะเร็งปอด ต่อมหมวกไต ตับ กระดูก สมอง ปอดข้างเดียวกันหรือ อีกด้าน เยื่อบุหัวใจ

? มะเร็งตับอ่อน กระจายทั่วช่องท้อง ตับ ปอด สมอง

? มะเร็งเม็ดสีของผิวหนัง ต่อมน้ำเหลือง บริเวณใกล้เคียง สมอง ปอด ตับ กระดูก

? มะเร็งบริเวณปากและลำคอ ปอด

? มะเร็งเม็ดเลือดขาว มีการกระจาย ทั่วร่างกายอยู่แล้ว อาจพบในไขกระดูก ผิวหนัง

? มะเร็งเม็ดเลือดขาว ชนิด Multiple myeloma กระดูก

? มะเร็งต่อมน้ำเหลือง มักอยู่ในต่อมน้ำเหลือง ม้าม และไขกระดูก อาจพบการ แพร่กระจาย
ไปยังสมอง และ กระเพาะอาหาร บางกรณีอาจพบการแพร่ 
กระจายตามน้ำหล่อเลี้ยงไขสันหลังได้
เรียกว่า Lymphomatousmenignitis)

? มะเร็งรังไข่ กระจายทั่วช่องท้อง ปอด ตับ 

? สมองและผิวหนัง มะเร็งต่อมลูกหมาก กระดูก สมอง

? มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ อวัยวะในอุ้งเชิงกราน ปอด ตับ กระดูก

การป้องกันมะเร็งระยะแพร่กระจายและมะเร็งระยะสุดท้าย
การป้องกัน โรคมะเร็ง ระยะแพร่กระจาย และ โรคมะเร็งระยะลุกลาม คือ การตรวจพบ
โรคมะเร็ง ระยะเริ่มแรก ให้ดูแลทันที ก่อนที่จะมีการแพร่กระจาย ของโรคมะเร็งการตรวจ
โรคมะเร็ง จำเป็นมากในการตรวจ ตรวจโรคมะเร็งเต้านม ตรวจโรคมะเร็งปากมดลูก
ตรวจโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ การตรวจโรคมะเร็ง บางชนิดมีขีดจำกัด ทำให้บางครั้ง
ตรวจ
โรคมะเร็งบางชนิดไม่พบ หากแต่พบว่ามีการแพร่กระจาย และ ที่กำลังจะลุกลาม ไปแล้ว

“มะเร็งกำเริบ” คืออะไร
หมายถึง การกลับมาเป็นซ้ำของโรคมะเร็ง หลังจากการดูแล จนมีการหายขาดของ
โรคมะเร็งแล้วการรุนแรงของโรคมะเร็ง ในระยะแรกในบริเวณ ใกล้เคียง เรียกว่า
“การรุนแรงเฉพาะที่” การรุนแรง 
ในต่อมน้ำเหลือง ใกล้ ๆ  เรียกว่า “การรุนแรง
ในบริเวณข้างเคียง” ส่วน

การรุนแรงในอวัยวะอื่นๆ ภายในร่างกาย เรียกว่า “การรุนแรงแบบมีการแพร่กระจาย”
การดูแลโรคมะเร็งรุนแรง สามารถทำได้ยาก แต่ยังไม่จัดเป็นโรคมะเร็งระยะลุกลาม
สามารถดูแลให้หายได้

โรคมะเร็งขนาดเล็ก ที่ได้รับการผ่าตัด แต่เกิดความรุนแรงเกิดขึ้นได้ที่
“ตำแหน่งเดิม”
สามารถดูแลให้หายขาดได้ ด้วยการผ่าตัดเป็นบริเวณ
กว้างเพิ่มขึ้น ถึงอย่างไรก็ดี ในกรณี ที่มีความรุนแรง แบบมี การแพร่
กระจาย ไปยังอวัยวะอื่นๆ จะกลายเป็นโรคมะเร็งระยะลุกลามไปแล้ว

การรักษามะเร็งระยะลุกลาม
ในการดูแล ผู้ป่วยโรคมะเร็ง ระยะลุกลาม  แม้ว่าจะไม่มีวิธีการทำให้หายขาด จากโรค
ได้แต่การดูแล เป็นสิ่งที่จำเป็นยิ่ง เพื่อบรรเทาอาการเจ็บป่วย มาจากตัวโรคมะเร็ง เพื่อ
เพิ่มคุณภาพชีวิต รวมถึงช่วยยืดชีวิตได้ การดูแลได้ตามความต้องการของตนเอง ที่
จะมีชีวิตอยู่ต่อ อย่างมีความสุข โรคมะเร็ง ระยะลุกลาม ในบางราย พอทราบว่าตนเอง
มีความหวังเพียงน้อยนิด ที่จะหายจากโรคมะเร็ง  ระยะลุกลาม เทียบกับความทรมาน
จากการดูแล ก็เลือก ที่จะไม่เข้ารับ การดูแลต่อไป แต่ในบางราย  ก็ต้องการ การดูแล
อย่างเต็มที่ 
จนถึง วาระสุดท้ายของชีวิต

การที่เจ็บป่วนด้วยโรคมะเร็ง ระยะเริ่มแรก สามารดูแลให้หายขาดด้วย
การผ่าตัด และคนเรา 
สามารถป้องกันการเกิดซ้ำได้เสมอ โดยการปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค เสริมอาหารให้กับ 
ร่างกายให้เพียงพอ
เลือกทานอาหารที่ย่อยง่าย อาหารเสริมที่ละลายเร็วไม่ตกค้างภายในตับ
และ ไต
ไม่กัดกระเพาะให้เป็นแผล รับประทานอาหารตรวเวลา งดอาหาร
หมักดอง ปิ้งย่างเหล่านี้เป็น 
สารก่อมะเร็ง ทั้งสิ้น

การกลับเป็นใหม่ของโรคมะเร็ง หลังรักษา คือ
1. การกลับมาเฉพาะที่ (local or regional recurrence) มะเร็งเกิด บริเวณต่อมน้ำ
เหลือง กลับมาเป็นใหม่ มีหลายประการที่สำคัญ คือ
ระยะของโรคมะเร็ง เริ่มดูแลครั้งแรก ขึ้นอยู่กับ ขนาดของก้อนมะเร็ง การลุกลาม
ไปต่อมน้ำเหลือง ลักษณะความดุร้ายของชิ้นเนื้อ
– ถ้ามีก้อนมะเร็ง ขนาดเล็ก 2 ซม. ไม่ได้กระจาย
– ถ้าหากก้อนมะเร็ง ตอนแรก มีขนาดใหญ่ มีการลุกลามเฉพาะที่มาก มีการลุกลาม
เข้าต่อมน้ำเหลือง โอกาสมะเร็งจะกลับเป็นใหม่ ก็จะสูงขึ้น จากนี้ยังมีลักษณะ บาง
ประการ ที่มะเร็งที่อาจเป็นชนิดที่การกลับมา เป็นซ้ำสูงขึ้น

2. ส่วนการกลับเป็นใหม่ของอวัยวะอื่นๆ (distant metastasis) นั้น เช่นไปที่ ปอด
ตับ
หรือ สมอง มีสาเหตุ ขึ้นกับระยะของโรค เมื่อเริ่ม การดูแล เชื่อว่ามะเร็ง ได้มีกระจาย
เข้าสู่กระแสเลือด ไปแล้วก่อนเริ่ม การรักษาตั้งแต่แรก ปัจจุบันความ เจริญก้าวหน้าใน
การดูแล ในการผ่าตัด ฉายรังสี เคมีบำบัด ยาต้านฮอร์โมน

ในกรณีที่โรคมะเร็งกลับมาเป็นใหม่ 60% จะเกิดภายใน 3 ปี
หลังจากดูแลให้หายจะกลับมาเป็นอีก 20% จะเกิดภายใน 2 ปี ถัดไป
อีก 20% จะเกิดหลังจากดูแลไปแล้ว 5 ปี หรือ มากกว่า 10 ปี+++ 

คนเราสามารถป้องกันการกลับเป็นใหม่ ของโรคมะเร็งได้ ถึงแม้ว่าจะไม่
สามารถป้องกันได้ 100% ก็ตาม

 

agel-umi

Agel Umi เพิ่มภูมิ ลดเบาหวาน ต้านเซลล์ร้าย

Agel UMI สกัดจากสารหร่ายทะเลน้ำลึกจากประเทศนอร์เวย์ และประเทศญี่ปุ่น เป็นสาหร่าย
ทะเลสีน้ำตาล มีสารสกัดฟูคอยแดน มีงานวิจัย 1000 ฉบับ  จุดเด่น ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ
ช่วยการไหลเวียน ช่วย
ยั้บยั้งการแข็ตัวของเม็ดเลือด เพิ่มจำนวนเม็ดเลือดขาวและเม็ดเลือดแดง

button_buy

ปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์

คุณ กฤษฎา (เดียร์)
Tel : 087-6612207
Line : @gelgood

กด ?? ลิงค์ไลน์อัตโนมัติ
ด้านล่างได้เลยครับ

line://ti/p/~@gelgood


www.gelcremo.com