คุณแม่เป็นโรคมะเร็งปอด ระยะที่3

คุณ วริศชญาณ์ สัตยาภูริพัฒน์ คุณแม่เป็นโรคมะเร็งปอด ระยะที่3 ไม่อยากทำการผ่าตัด ให้ทาน ผลิตภัณฑ์ Agel UMI-EXO- GRN และ MIN ทาน 2 เดือน สุขภาพแข็งแรง  ทานต่อเนื่องไป 4 เดือน จึงตัดสินใจผ่าตัด ให้คีโม ผมไม่ร่วง แข็งแรง ทานต่อเนื่องมา 1 ปี หายเป็นปกติ