ตกขาว ถ้าไม่ขาวอันตราย..!!!!

ตกขาวมีกลิ่นเหม็น กลิ่นตกขาว แก้อย่างไรดี?

สำหรับผู้หญิง…กลิ่นมีความสำคัญมากค่ะ..เพราจะทำให้ผู้หญิงขาดความมั่นใจ วิตกกังวล จิตตก ตกขาวเป็นอาการ ที่มีเมือกเหลวไหลออกมาจากช่องคลอด ไม่ใช่เลือดประจำเดือน เมือกนี้ถูกขับออก มาจากปากมดลูก มาบริเวณช่องคลอด เพื่อสร้างความชุ่มชื้น บริเวณช่องคลอด ช่วยป้องกันการติดเชื้อโรค ภายในช่องคลอด ปกติตกขาว จะมีสีขาวใส  ไม่มีกลิ่นเหม็น ส่วนตกขาว ที่มีสีเขียว สีเหลือง สีชมพู หรือ มีเลือดปน ส่งกลิ่นคล้ายเนื้อเน่าปลาเน่า จะเป็นสัญญาณของปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นภายในของสตรี

%e0%b9%83%e0%b8%aa%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a7

ตกขาวปกติ
1. มีตกขาวสีขาวใส หรือ ใส ไม่มีกลิ่นเหม็น
2. ตกขาวใส มีปริมาณมากในช่วงวันที่มีการตกไข่ ส่วนในช่วงที่เป็นประจำเดือนตกขาวจะหนาเหนียวข้น
3. ในระหว่างการตั้งครรภ์ ผู้หญิงจะมีตกขาวมากกว่าปกติ
4. หลังวัยหมดประจำเดือน ผู้หญิงจะมีตกขาวน้อยลง หรือ ไม่มีเลย

%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a7

ตกขาวผิดปกติ
1. ตกขาวมีสีต่าง ๆไปจากเดิม เช่น ตกขาวสีเทา สีเขียว สีเหลือง สีชมพู สีน้ำตาง หรือ ตกขาวมีเลือดปน มักจะมีกลิ่นไม่พึ่งประสงค์คล้ายกลิ่นเนื้อเน่า หรือ ปลาเน่า
2. ตกขาวเป็นก้อนหนา หรือตกขาวมากผิดปกติ
3. มีอาการอื่นๆ ปรากฎร่วมกับ ตกขาว มีอาการคัน เจ็บปวดบริเวณปากช่องคลอด เจ็บปวดตอนปัสสาวะ มีเลือดที่ไม่ใช่ประจำเดือนไหลออกมาจากช่องคลอด

อาการตกขาวผิดปกติ ที่ไม่ได้เกิด จากการติดเชื้อ อาจเกิดจากการมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในช่องคลอด หรือ ปากมดลูก การแพ้สารเคมี  สารจากผ้าอนามัย ถุงยางอนามัย การสวนล้างช่องคลอด การเกิดติ่งเนื้อที่ปากมดลูก

การสังเกตลักษณะตกขาว อาการอื่นๆ ที่เกิดขึ้นร่วมกับมีตกขาวจ้า

1. ตกขาวสีขาวขุ่น  สีเทา มีกลิ่นคาวปลา มีลักษณะเป็นเมือกบางเปียก มีอาการเจ็บป่วยร่วมด้วย เกิดจากเชื้อแยคทีเรีย วาไจโนลิส เป็นภาวะช่องคลอดอักเสบ ที่เกิดจากความไม่สมดุลย  ของเชื้อแบคทีเรีย ภายในช่องคลอด ไม่ใช่ติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ภายหลังการติดเชื้อ อาจทำให้อาการป่วยแย่ลงได้

%e0%b8%82%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99
2. ตกขาวสีขาวเป็นแป้งหนาเหนาะ ที่มีอาการคัน อาจเจ็บปวด บริเวณช่องคลอดร่วมด้วยแต่มักไม่มีกลิ่นเหม็น อาจจะเป็นโรคเชื้อรา ในช่องคลอด ไม่ใช้การติดเชื้อเพศสัมพันธ์
3. ตกขาวสีชมพู อาจเป็นการหลุดออกเยื่อบุมดลูกหลังคลอด
4. ตกขาวสีเขียว สีเหลือง แล้วแต่จะมีอาการเจ็บปวดขณะปัสสวะ ขณะมีเพศสัมพันธ์ อาจเกิดการติดเชื้อ การเป็นหนองในแท้ และ หนองในเทียม
5. ตกขาวแบบมีฟอง เกิดจากการติดเชื้อ ทริโดโมนาส
6. ตกขาวแบบมีเลือดปน และ มีความเจ็บปวดบริเวณอุ้มเชิงกรานต์ เจ็บปวดขณะปัสสาวะ และ ขณะมีเพศสัมพันธ์อาจเกิดจากประจำเดือนไม่ปกติมะเร็วเยื่อบุมดลูก หรือ มะเร็งปากมดลูก
7. ตกขาวร่วมกับตุ่มบวมแดง หากมีตุ่มบวมแดงรอบอวัยวะเพศ อาจเป็น”เริ,”ที่อวัยวะ

%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a7

 

อาการตกขาวผิดปกติมีอาการแทรกซ้อนด้วย
1. คัน บวม เจ็บปวด มีแผลบริเวณช่องคลอด ปากช่องคลอด
2. มีเลือดที่ไม่ใช้เลือดประจำเดือนไหลออกมาจากช่องคลอด
3. เจ็บปวดในขณะปัสสาวะ ปวดบริเวณท้องน้อย
4. เจ็บปวดในขณะมีเพศสัมพันธ์
5. การติดเชืัออาจแพ้ลามแม่ลูกได้ในการคลอด
6. การติดเชืัออาจแพ้ลามไปยังอวัยวะในระบบสืบพันธ์ุอื่นๆ อาจทำให้เกิดภาวะมีลูกยาก
7. การติดเชื้ออาจที่ให้เกิดการอักเสบ กลุ่มเรื้อรัง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรง ในระบบสืบพันธ์ุ
เช่น มดลูก รังไข่

8. ตกขาวที่เกิดจากการมีสิ่งแปลกปลอมอยู่ภายในมดลูก ช่องคลอด อาจนำไปสู่อาการซ๊อคเฉียบพลัน
จากการที่พิษเข้าสู่กระแสเลือด Toxic Syndrom อาจเป็นอันตรายต่อชีวิต หากไม่ได้รับ การดูแล ป้องกัน อย่างทันท่วงที

การดูแล ป้องกัน  การเกิดตกขาว ที่ดีทีสุดคือ
1. ดูแลความสะอาด ช่องคลอด อวัยวะเพศอยู่เสมอ
2. ล้างช่องคลอดด้วยน้ำ และ สบู่อ่อน ๆ ที่ไม่ทำให้เกิดการอักเสบระคายเคือง
3. สวมใส่กางเกงชั้นในที่สะอาดทำจากผ้าที่ระบายอากาศได้ดีไม่หนา ไม่อับชื้น
4. ไม่ใช่สบู่ สเป์ยพ่น ฟอกสบู่ ผลิตภัณฑ์ที่มีสารเคมี เพื่อล้างสวน ล้างช่องคลอด
5. ทำความสะอาดโถสุขภัณฑ์ ก่อนการใช้เพื่อป้องกัน การติดเชิ้อ ล้างทำความสะอาด ห้องน้ำอยู่เสมอ
เพื่อป้องกัน การสะสมเชื้อโรค

ตกขาวมีกลิ่นแบบไหนอันตราย ??
ถ้าตกขาวมีกลิ่นที่มีปกติ หรือ ที่ไม่มีกลิ่นปกติ แต่ประเด็นที่เกิดขึ้น เรียกว่า “กลิ่นไม่พึ่งประสงค์” หรือ “กลิ่นเหม็น” ฮา ก่อนที่ผู้หญิงจะมีปัญหาเกี่ยวกับ”ตกขาว” มาเลย มาพิสูจน์กันว่า มีกลิ่นแบบไหนกันแน่ๆ
1. ตกขาวกลิ่นเปรี้ยว
2. ตกขาวกลิ่นขนมปัง
3. ตกขาวกลิ่นคาว
4. ตกขาวเหม็นเน่า

cerix

ปัญหาอวัยวะเพศหญิงที่มีกลิ่นเหม็นจะหมดไปได้ด้วยวิธีง่ายๆ ดังต่อไปนี้
จุดซ้อนเร้นมีกลิ่นแรง ผู้หญิงส่วนใหญ่ปฎิเสธไม่ได้ เรื่อง กลิ่นของจุดซ้อนเร้น มีทุกคนแต่จะมามาก
หรือน้อย ขึ้นอยู่กับฮอร์โมนเพศอาหารที่รับประทาน การดูแลเรื่อง ความสะอาดของแต่ละคน รวมถึง
ผู้หญิงที่อยู่ในช่วง  ตั้งครรภ์ด้วย  ช่องคลอดมักมีกลิ่น  ไม่พึ่งประสงค์มารวมกัน  มีอาการคัน
มีตกขาว แสบร้อน ระคายเคือง หรือ มาแค่กลิ่นก็ได้

สาเหตุของกลิ่นเหม็นลอย…เข้าจมูกเรา และ จมูกคนอื่น??
1. เกิดจากเชื้อติดเชื้อ แบคทีเรีย หรือ โรค Bacterial Vaginosis ที่มักจะพ่วงกับอาการคัน และมีตกขาว
การติดเชื้อแบคทีเรียในช่องคลอด เกิดได้ในผู้หญิงทุกคน แม้จะไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ก็ตาม

2. เชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อย่างเชืัอ ทริโคโมแนส ก็ที่ให้มีกลิ่นได้ อาการคล้ายๆ กัน คือ มีตกขาว
สีเหลืองปนเขียว อาการคัน และ มีกลิ่น ซึ่งควรพบแพทย์

3. สาเหตุอื่น ๆ สุขอนามัยที่ไม่ดี การมีสิ่งแปลกปลอม ในช่องคลอด เช่น ลืมผ้าอนามัยแบบ สอดไส้
ภายในช่องคลอด มีชิ้นส่วนของถุงยางอนามัย สิ่งแปลกปลอม หรือ เซ็กส์ทอย

4. สาเหตุอื่นๆ ที่พบได้แต่ไม่บ่อย ได้แก่ มะเร็’ปากมดลูก มะเร็งช่องคลอด

จ๊าก…แค่“กลิ่น”ก็แย่แล้วหละ ที่ผิดปกติทำให้เกิด โรคมะเร็ง ได้สาเหตุ มีอาการคันและ กลิ่นรุนแรง
ควรพบแพทย์ เพื่อหาสาเหตุ และ ป้องกัน ดูแล บรรเทา ให้ตรงจุด ส่วนใหญ่ผู้หญิงเวลามีอาการ
ผิดปกติ “ชอบไปซื้อยามาเหน็บเอง” ซึ่งยาเหน็บส่วนใหญ่มันเป็นยาฆ่าเชื้อรา ทางที่ดีหากมีอาการ
เกิดขึ้น ควรพบแพทย์ตรวจ ก่อนมีกลิ่น หรือ กลิ่นเกิดจากอะไรกัน???

มีวิธีแก้ไขและป้องกัน ดังนี้ 

1. งดของหมักดอง รสจัดจ้าน บางคนชอบกินของหมักดอก มากต้องเพลาๆลงบ้างเพราะ อาหารหมักดอง ทำให้มีกลิ่นเหม็น บางคน กินอาหารมีรสจัดจ้าน กลิ่นจะฉุนกระเทียม ปล้าร้า ปูดอง ปลาเค็ม วันร้่งขึ้น จะรู้สึกเหม็น น้องสาว ขึ้นจมูกไปเป็นสายก็มี
2. กินนมเปรี้ยว หรือโยเกิร์ต ช่วยให้กลิ่นของคุณหอบสดชื่น ได้ เช่นกันืทานวัก2~3 วัน อาการกลิ่นเหม็นก็บรรเทา เบาบางลง ที่สำคัญทานน้ำเปล่าให้มากๆจะช่วยได้มากที่เดียว
3. อย่าสวนล้างช่องคลอด หลายๆคนคิดว่าการสวนล้างช่องคลอด บ่อยๆจะทำให้สะอาดยิ่งขึ้น “เข้าใจผิดนะค่ะ” การสวนล้างบ่อยๆ จะที่ให้ช่องคลอดเกิดภาวะเป็นด่าง สิ่งที่ตามมา คือ อันตรายการสร้างเชืัอแบคทีเรียก็สูงเพิ่มมากขึ้นด้วยและอาจจะเสี่ยวต่อการเป็นโรค “ช่องคลอดอักเสบ” หรือ เนื้องอก
4. ทำความสะอาด แบบ เซ็ดหลังมาหน้า ข้อนี้ น่าจะคิดและนึกภาพออก ได้อย่างชัดเจน เวลาเช้าเข้าห้องน้ำ ทำธุระกิจหนัก หลายคน ชอบเซ็ด จากหลังมาหน้า คือ พูดง่ายๆ เริ่มเซ็ดจากก้นมาที่น้องสาว “ของเสียที่ขับออกมา” จากทวารคงไม่ต้องบรรยายว่า“เหม็น” และ “สกปรกขนาดไหน” พอเชื้อโรคพวกนั้นเข้าไปอยู่ในช่องคลอดก็ซึ่ง“อับซื้น” และ “เหม็น” จนอายตัวเองหละค่ะ
5. กินยาปฎิชีวนะพร่ำเพื่อ หรือ กินติดต่อกันเป็นระยะเวลานานๆ ยาปฏิชีวนะจะไปทำลายเจ้าเชืัอแบคทีเรีย “แลคโตบราซิลลัส” ทำหน้าที่ฆ่าเชืัอรา ในช่องคลอด ที่นี้จึงเป็นโอกาส ให้เชื้อราเจริญเติบโตอยู่ภายในช่องคลอด ทำใหีมีโอกาสตกขาว และ มีกลิ่นเหม็นมากขึ้น
6. ต้องสวมกางเกงชั้นใน แบบ ระบายอากาศดี กางเกงในระบายอากาศ จะทำจากผ้าCostons ที่เบาบาง ระบายอากาศได้ดี  ไม่สวมใส่ชุดชั้นใน รัดแน่น จนเกินไป นอกจาก สร้างกลิ่นแล้ว ทำให้เกิดการเสียดสี เพิ่มมากขึ้น รอยคล้ำ เพิ่มมากขึ้นด้วย

ในผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ์ พบว่า จุดซ่อนเร็นมักมีกลิ่น เพิ่มขึ้น เท่าตัว เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง ระดับ ฮอร์โมน ของจุดซ่อนเร็น เพราะ อาจทำให้ติดเชืัอรา ในช่องคลอดได้

การดูแลตนเอง เป็นสิ่งจำเป็น อย่างยิ่งยวด เพราะ โรคภัย ณ.ปัจจุบัน นั้น มีทุกหนแห่ง เรามีความจำเป็นอย่างมาก ในการ สร้างภูมิคุ้ม กันให้ระบบต่างๆของ ร่างกาย ช่วยให้สามารถขจัดพิษออก ด้วยตัวเอง ดีกว่า เป็นโรคมะเร็งปากมดลูก มะเร็งรังไข่ แล้วมานั่ง รอหมอนัดให้ ผ่าตัด ให้คีโม ฉายรังสี

สามารถอ่านเรื่อง ตกขาว ตกขาว สีน้ำตาล
https://www.gelcremo.com/risk-disease/bronw-leukorrhea/

ขอขอบพระคุณยิ่งข้อมูลดีเลฺิศจาก
+www.health.kapook.com
+www.Si.mahidol.ac.th
+www.golbal.britannica.com
+www.medthai.com

new_ad_01

 

นวัตกรรมใหม่ ของ สารอาหารสุขภาพ สารสกัดจากธรรมชาติ 100%
สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้เต็มที่สารออกฤทธิ์เร็ว รับประทานง่าย


พบทางออกที่ดีด้วยการใช้สารอาหารบำบัดแบบเจล
คอร์ส บำบัดโรคติดเชื้อ ดูแล ป้องกัน กลิ่น 

umi

เพียงทาน AGEL UMI วันละ 1 ซอง เวลา 15.00-17.00 น
ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม >>>
https://www.gelcremo.com/gel-product/agel-umi/
*หนึ่งกล่อง มี 30 ซอง ทานได้ 1 เดือน

exo

เพียงทาน AGEL EXO วันละ 1 ซอง ก่อนนอน (20.00 น.)
ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม >>>
https://www.gelcremo.com/gel-product/agel-exo/
*หนึ่งกล่อง มี 30 ซอง ทานได้ 1 เดือน


เห็นผลภายใน 30 วัน โดยตรวจสอบจากการ ตรวจวัดค่า ก่อนทาน และหลังทาน
การทานให้เห็นผลควรทานอย่างต่อเนื่อง 4-8 เดือนและวัดค่าจากอาการของผู้ป่วย
[ผู้ป่วยแต่ละทาน ทานมากมาน้อยชึ้นอยู่กับระยะของโรคและการดูแลสุขภาพของผู้ป่วย
เพื่อเห็นผลอย่างชัดเจน]

ปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์

คุณ กฤษฎา (เดียร์)
Tel : 087-6612207
Line : @gelgood

กด ?? ลิงค์ไลน์อัตโนมัติ
ด้านล่างได้เลยครับ

line://ti/p/~@gelgood


www.gelcremo.com


ผลลัพธ์จากผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ AGEL EXO 

EXO ประจำเดือนมาไม่ปกติ เมนส์มา 2 เดือนไม่ปกติ แต่กลับมาปกติได้

EXO ประจำเดือนมาน้อย เมนส์เป็นสีน้ำตาล มีสิว ปวดไมเกรน ปวดประจำเดือน ดีขึ้น

button_buy

ปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์

คุณ กฤษฎา (เดียร์)
Tel : 087-6612207
Line : @gelgood

กด ?? ลิงค์ไลน์อัตโนมัติ
ด้านล่างได้เลยครับ

line://ti/p/~@gelgood


www.gelcremo.com

สามารถอ่านเรื่อง สยองตกขาวสีน้ำตาล
https://www.gelcremo.com/risk-disease/bronw-leukorrhea/