โรคเก๊าท์ (Gout) โรคข้ออักเสบ

เป็นโรคที่มีการเกาะของผลึกยูริกที่ข้อ ทำให้เกิดข้ออักเสบ ข้อผิดรูป และอาจส่งผลกระทบต่อไตได้ เกิดจากกระบวนการใช้ และ ขับถ่ายพวกสารพิวรีน ของร่างกายผิดปกติ ทำให้ระดับกรดยูริกในเลือดสูงขึ้น และสะสมในร่างกาย 

โดยอาการปวดมักมีปัจจัยกระตุ้น เช่น อาหารที่มีกรดยูริกสูง แอลกอฮอล์ และ สามารถวินิจฉัยได้โดยการซักประวัติ ตรวจระดับกรดยูริกในเลือดและปัสสาวะ เจาะตรวจน้ำในข้อ หรือถ่ายภาพรังสี การรักษาโรคเก๊าท์ประกอบไปด้วยการควบคุมปัจจัยเสี่ยง และ การรักษาด้วยยาลดระดับกรดยูริกในเลือด และลดอาการของการอักเสบของโรค

ปัจจัยเสี่ยง โรคเกาต์

 โรคเกาต์สามารถพบได้ทุกเพศทุกวัย แต่เนื่องจากโรคเกาต์ จะต้องใช้เวลาในการสะสมกรดยูริกนานกว่า 10 ปี ถึงจะเริ่มแสดงอาการ จึงพบได้มากในผู้ชายอายุประมาณ 40 ปีขึ้นไป และพบได้มากในเพศชายมากกว่าเพศหญิง หากพบในเพศหญิงจะเป็นผู้หญิงในวัยหมดประจำเดือน

อาการของโรคเก๊าต์

1. หากผู้ป่วยมีอาการอักเสบบริเวณข้อส่วนล่าง โดยเฉพาะหัวแม่เท้าข้างใดข้างหนึ่ง เป็นระยะเวลานาน ถ้ามีอาการเช่นนี้ แสดงว่าผู้ป่วยเข้าสู่ระยะข้ออักเสบเฉียบพลัน

2. หลังจากมีอาการอักเสบบริเวณข้ออย่างเฉียบพลันแล้ว ผู้ป่วยจะกลับมามีอาการปกติ แต่ถึงอย่างนั้น ผู้ป่วยก็จำเป็นจะต้องรับการรักษา ไม่เช่นนั้นผู้ป่วยอาจจะกลับมาเป็นซ้ำได้ภายใน 1 – 2 ปี ซึ่งหากเป็นซ้ำบ่อย ๆ จำนวนข้ออักเสบจะเพิ่มมากขึ้น และทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ อาการดังกล่าว เป็นอาการของระยะที่เรียกว่า ระยะไม่มีอาการและระยะเป็นซ้ำ

3. หากผู้ป่วยเกิดข้ออักเสบจำนวนมากแบบเรื้อรัง ลามมาที่ข้ออื่น ๆ และตรวจพบก้อนจากผลึกของกรดยูริกขนาดโตขึ้นเรื่อย ๆ อาจแตกออกให้เห็นเป็นผงขาวนวลคล้ายชอล์ก เรียกว่า โทฟัส (tophus) และอาจมีไข้แทรกซ้อนจากอาการอักเสบ อาการเช่นนี้ คือ อาการของระยะข้ออักเสบเรื้อรัง

โรคเกาต์ ยูริคสูง ปวดข้ออักเสบ ปวดข้อทั่วตัว
ทาน 
UMI อาการปกติใน 2 เดือน 

“ผลลัพธ์ในภาพและวีดิโอเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน”

UMI เก๊าท์ เก๊าต์ ยูริค 10 กว่า ปวดเท้า ไตเสื่อม 1 เดือน
อาการปวดหาย ยูริคเหลือ 8 ไตดีขึ้น

“ผลลัพธ์ในภาพและวีดิโอเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน”

โรคเกาต์นาน 12 ปี หายดี ในไม่กี่เดือน
มหัศจรรย์พลังชีวิต

“ผลลัพธ์ในภาพและวีดิโอเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน”

โรคเก๊าส์ เกาต์ เก๊าท์ ปวดข้อ ยูริคสูง
ใช้ UMI 2 ซอง อาการปวดลด ยูริคลด เก๊าส์หาย

“ผลลัพธ์ในภาพและวีดิโอเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน”

UMI โรคเกาท์ ยูริคสูง ปวดข้อหนัก ข้ออักเสบ อาการดีขึ้น กรดยูริคลด

“ผลลัพธ์ในภาพและวีดิโอเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน”

เคสวัย 67 ปี โรคไตระยะ 3 ยูริคสูง เก๊าต์
ใช้ UMI 3 HRT 1 ค่าไตดีขึ้นเรื่อยๆ จาก GFR 39% เป็น GFR 42%

“ผลลัพธ์ในภาพและวีดิโอเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน”

UMI โรคเกาต์ ปวดเกาต์ ไตเสื่อม
กรดยูริคลด ไตดี ปกติใน 6 เดือน

“ผลลัพธ์ในภาพและวีดิโอเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน”

เป็นโรคเก๊าส์ เกาต์ และ โรคไต GFR 72 ยูริคสูง
ใช้ UMI ไตปกติ อาการปวดค่อยๆ ลดลง

“ผลลัพธ์ในภาพและวีดิโอเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน”

UMI ชาย 59 ปี เป็นเก๊าต์ เก๊าต์ ความดันสูง 

โรคไต ต้องฟอก 2 เดือน เก๊าส์หาย ไตดีขึ้น

“ผลลัพธ์ในภาพและวีดิโอเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน”

โรคไต ระยะ 4 เบาหวาน เก๊าส์ มีความเครียดกังวลสูง
ทาน 3-4 เดือน ทาน 3 เดือน ไตฟื้นขึ้นมา 6%

“ผลลัพธ์ในภาพและวีดิโอเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน”

โรคเกาต์ ทาน UMI ได้ 15 วัน
อาการปวดน้อยลง อาการบวมลด สั่งทานเพิ่ม

“ผลลัพธ์ในภาพและวีดิโอเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน”

นิ้วอักเสบ นิ้วบวม ปวดบวม จากการกระแทก
ใช้ FLX 2 ซอง อาการบวมหาย

“ผลลัพธ์ในภาพและวีดิโอเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน”

ปวดเก๊าส์ บวมแดง เดินไม่ได้ กิน FLX ลดปวดได้ไว ใน 2 วัน

“ผลลัพธ์ในภาพและวีดิโอเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน”

ปวดข้อ ปวดเก๊าต์ ขับรถไม่ได้ 6 เดือน
ใช้ FLX 10 ซอง ลดปวด ดีขึ้น กลับมาขับรถได้

“ผลลัพธ์ในภาพและวีดิโอเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน”

UMI ไตระยะ 4 เบาหวาน ความดันสูง เก๊าต์
ใช้ UMI 2 HRT 1 หายปวดเก๊าท์ ความดันลง

“ผลลัพธ์ในภาพและวีดิโอเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน”