เตือน!!หญิงชายเป็นโรคหูดหงอนไก่ ?

โรคหูดหงอนไก่ ไม่ตายถึงแต่อาจทำลายชีวิตคู่?
โรคหูดหงอนไก่  เป็นโรคติดต่อ  จาก  เพศสัมพันธ์ุ  มีมาจาก  เชื้อไวรัสเอชพีวี
ที่ถ่ายทอดได้ง่าย ผู้ที่ติดเชื้อแรก ๆ ไม่มีอาการ และ ผู้ที่ได้รับเชื้อไวรัสเอชพีวี
มานานปี จะเกิด อาการคัน และ แสบร้อน  พบได้ทั้ง  หญิง  ชาย  วัยเจริญพันธ์ุ
จะพบรอยโรค ใน หญิง มากว่า ชาย  โรคหูดหงอนไก่  ไม่ได้ทำให้เสี่ยชีวิตได้
แต่ทำลายความมั่นใจ  ในชีวิตอย่างมาก  รวมถึงต้องเสียเงิน  และ เสียเวลาใน
การดูแลมากมาย แต่สุดท้าย กลับพบว่า ประมาณร้อยละ  30-70 มักจะเกิดซ้ำ
ซ้ำ ซ้ำซาก หลังจากหยุดการดูแล ไป 4-6 เดือน

โรคหูดหงอนไก่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส เอชพีวี
– ชนิดไวรัสเอชพีวี กลุ่มสายพันธ์  6, 11 =>(90%) โรคหูดหงอนไก่  ไม่ทำให้
เกิดโรคมะเร็ง

– ชนิดไวรัสเอชพีวี  กลุ่มสายพันธ์  16, 18 ก่อให้เกิด  โรคมะเร็งปากมดลูก ใน
ผู้หญิง
โรคมะเร็งองค์ชาติ และ โรคมะเร็งทวารหนักในผู้ชาย

มาครับมาดูอาการโรคหูดหงอนไก่
โรคหูดหงอนไก่  เป็นแรกไม่มีอาการอะไร   จนกระทั่งมีก้อนโตมากจน อุดกั้น
ช่องคลอด  ทวารหนัก  หรือ  ท่อปัสสาวะ  มีเลือดออก จากก้อนคัน ถึงคันมาก
ตกขาวผิดปกติ หรือ แม้แต่ แสบร้อนที่อวัยวะเพศ

การดูแลโรคหูดหงอนไก่ ให้ไปพบแพทย์ ทันที่ดูแลให้หายขาด
เมื่อป่วยเป็น  โรคหูดหงอนไก่  นำไปสู่โรคอะไรได้บ้าง  โรคหูดหงอนไก่ ไม่
ทำให้เกิดโรคมะเร็ง แต่การติด เชื้อไวรัสเอชพีวี  อาจติดเชื้อหลายสายพันธ์ุ
พร้อมกันหาก ติดสายพันธุ์  ชนิดที่มีความเสี่ยงสูง  ร่วมด้วย   ก็มีโอกาสเกิด
โรคมะเร็งได้ขึ้นได้ โรคหูดหงอนไก่ที่ขนาดใหญ่ในระหว่าง การตั้งครรภ์อาจ
ขัดขวางการคลอด โรคหูดหงอนไก่ อาจเกิดขึ้นที่  คอหอย  หลอดลม   หรือ
เส้นเสียงของทารก  ที่เกิด จากมารดาที่เป็นโรคนี้   ทำให้มีผลต่อการหายใจ
ของทารกอาจเสียชีวิตได้ ส่วนใหญ่  มักจะผ่าตัดออก แลัวต้องทำหลายครั้ง
และสร้างความทุกทรมานมาก

การเกิด โรคหูดหงอนไก่ เป็น ซ้ำ ซ้ำ ของ โรคหูดหงอนไก่  เกิดได้บ่อย ๆ
ร้อยละ 30-70 ส่วนใหญ่เกิดจากการติดเชื้อซ้ำจากคนข้างกาย หรือ การเกิด
รอยโรคจาก เชื้อในร่างกายตนเองที่ก่อให้เกิดโรคหูดหงอนไก่ครับ

agel-product-for-use_304ปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์

คุณ กฤษฎา (เดียร์)
Tel : 087-6612207
Line : @gelgood

กด ?? ลิงค์ไลน์อัตโนมัติ
ด้านล่างได้เลยครับ

line://ti/p/~@gelgood


www.gelcremo.com
button_buy