ท้องอืด แน่นจุก อาหารไม่ย่อย เกิดจากอะไร?

ท้องอืด อาหารไม่ย่อย เรียกว่า การย่อยที่ไม่สมบรูณ์ ทำให้เรู้สึกไม่สบาย
ในช่องท้อง ส่วนบน  ร่วมกับ อาการเรอลม บ่อย ๆ อย่างมาก อึดแน่นหลัง
มื้ออาหาร ปวดที่ลิ้นปี่ แสบร้อนที่ลิ้นปี่คล้ายกับอาหารกรดไหลย้อย บาง
คนมีอาการร่วมกับโรคลำไส้ แปรปรวน บางคน 3 โรคพร้อมกัน

สาเหตุที่เป็นปัจจัยเสี่ยง มาจากโรค
1. แผลในกระเพาะอาหาร หรือ ลำไส้เล็กส่วนต้น พบได้ประมาณ 15-25%
2. โรคกรดไหลย้อน พบได้ประมาณ 5-15%
3. โรคกระเพาะอาหาร โรคมะเร็งหลอดอาหาร พบได้น้อยกว่า 2 %
4. พบในรายที่เป็นโรค เช่น โรคนิ่วในถุงน้ำดี โรคตับอ่อนอักเสบ โรค
กระเพาะบีบตัวได้น้อย โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคตับแข็ง ฯลฯ

ผู้ที่มีอาการย่อยอาหารไม่สมบรูณ์ คาดว่าน่าจะเกิดจากความเคลื่อนไหว
ผิดปกติ ของกระเพาะและลำไส้เล็ก ระบบทางเดินอาหาร การอักเสบและ
ติดเชื้อ  ลักษณะอาหารที่มีไขมันสูง  ใช้เวลาในการย่อยนาน อาหารแข็ง
เหนี่ยว  ย่อยยาก  อาหารก่อให้เกิด แก๊ส การดื่มน้ำเย็นเป็นประจำ
มีพฤติกรรมการรับประทานอาหาร  แบบรีบเร่ง เคี้ยวไม่ละเอียด  ขาดการ
ออกกำลังกายนั่งนิ่งลำไส้ไม่เคลื่อนที่

อาการเกิดบ่อยๆกับคนที่อาหารไม่ย่อย
– มีอาการอืดแน่น จุกตรงกลางท้องด้านบน ระหว่างใต้ลิ้นปี่เหนือสะดือ
– มักเกิดหลังมืออาหาร 10-60 นาที หรืออยู่นานเป็นชั่วโมง
– อาการมักจะดีขึ้น เมื่อรับประทานยาแก้ท้องอืด ยาช่วยย่อยอาหาร
ยาลดกรด

– ข้อนี้สำคัญคือต้องเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงทุกชนิด

ขอแนะนำอาหารที่ช่วยให้ย่อยดีขึ้น
– คนที่มีระบบการย่อย  การเผาผลาญไม่ดี ไม่ควรทานอาหารรส
เผ็ดร้อนมาก ควร
มีรสขมฝาดอยู่ด้วย
– คนทีคนอ้วนง่าย ระบบการย่อย การเผาผลาญไม่ดี เป็นประจำ
ควรรับประทานชนิดที่มีรสเผ็ดร้อนมาก

– คนที่ผอมบางๆ ระบบย่อย การเผาผลาญไม่ดี ควรทานเครื่องเทศ
ที่มีกลิ่นหอม รสไม่เผ็ดร้อนมาก

– เลี่ยงอาหารที่มีรสหวานมากเกินไป
– ควรรับประทานอาหารที่มีรสเย็นเกินไปและอาหารรสร้อนเกินไป

ทุกคนควรหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้ท้องอืดทุกอย่างแล้ว อาการ
ยังไม่ดีขึ้นเท่าที่ควร ภายใน 3-4 สัปดาห์ หรือ มีอาการผิดปกติอื่น ๆ
ร่วมด้วยอาจมีโรคร้ายแอบแฝงอยู่ก็ได้เช่นโรคที่ถุงน้ำดีอักเสบเรื้อรัง
โรคตับอ่อนอักเสบ หรือ เป็นโรคกระเพาอาหาร