ทำไมเบาหวานต้องดุแลเท้า

โรคแทรกซ้อนเบาหวานคือเท้า
ว่าไปแล้วโรคเบาหวานมักจะมีอาการของโรคแทรกซ้อนเกิดขึ้นที่เท้าเสมอ
นั้นเพราะว่าหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงที่เท้าเกิดตีบตันขึ้น  เลือดไม่สามารถไป
เลี้ยง
ที่เท้าไม่พอ เกิดเป็นแผล ปลายประสาทอักเสบ มีการติดเชื้อที่ผิวหนัง

%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%95%e0%b8%b5%e0%b8%99


โรคเบาหวาน ควรจะต้องตรวจเท้า อย่างครบถ้วนและทดสอบความรู้สึก
อย่าง
น้อยปีละครั้ง  แม้ยังไม่มีอาการได ๆ  ก็ตาม ควรตรวจดังต่อไปนี้
1. การดูแล ดูลักษณะเท้า นิ้วเท้า เล็บ สีผิว ผิวหนัง ความสะอาด รอยแตก
ตาปลา
2. การบวม การติดเชื้อ เท้าผิดรูป
3. การคลำ  คลำเท้า  สัมผัสผิวหนัง  ผิวปกติ  ผิวแตก  ตาปลา  บวมกดบุ๋ม
ร้อนเย็น คลำชีพจร

ต้องทดสอบ ความรู้สึก  การยืนทรงตัว   การสั่นสะเทือน  ความรู้สึกสัมผัส
ร้อนเย็น  เจ็บ   หากมีอะไรผิด
ปกติ   แสดงว่าเท้า  เริ่มเสี่ยง   ต่อ อันตราย
มากขึ้น  ความรู้สึกสัมผัส ต่อ การกระตุ้น  หมาย
ถึง  เริ่มมี  ปลายประสาท
อักเสบ   เกิดอาการชา-มึน    เป็นลางบอกเหตุว่า   ถึงเวลา จะต้องควบคุม
ดูแล   โรคเบา
หวาน   ของเราให้ดี   ชลอ การเกิดโรค   แทรกซ้อน ไว้ให้
นานที่สุด…

พบทางออกด้วยการใช้สารอาหารบำบัด
คอร์สบำบัดโรคเบาหวานกับเท้า
www.gelcremo.com/gel-product/gel-umi

ขอขอบคุณข้อมูลดีเลิศ
www.si.mahidol.com
www.kapook.com
ภาพจากอินเตอร์เน็ต