โรคมะเร็งลำไส้เล็ก

บทความนี้ผู้เขียนได้เขียนจากประสบการณ์จริง
อยากให้ทุกท่านอ่านและตระหนักถึงความเจ็บป่วย ไม่เป็นที่ท่านคนเดียวแต่เป็น
ทั้งครอบครัว โดยมิจำเป็นครับ  หาทางดูแล  ป้องกัน คนที่เรารักยิ่งกันนะครับ….
โรคต่าง ๆ  เช่น  โรคกรดไหลย้อน  โรคกระเพาะ  โรคมะเร็งกระเพาะ โรคลำไส้รั่ว
โรคลำไส้แปรปรวน   โรคลำไส้อักเสบ  โรคลำไส้อุดตัน  สุดท้ายโรคมะเร็งลำไส้

โรคมะเร็งลำไส้  พบได้ในช่วงอายุ  50 ปีขึ้นไป  มะเร็งที่พบในลำไส้เล็ก  มีหลาย
ชนิดคือ เซลล์ต่อม เซลล์ชาร์โคมา  เซลล์คาร์ซินอยด์  สโตรมอล  และ  ลิมโฟม่า
และ มะเร็งที่แพร่กระจาย มาจากอวัยวะส่วนอื่น

ส่วนปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งลำไส้เล็ก
ยังไม่ทราบสาเหตุไม่แน่ชัด คาดว่าเกิดจากหลายสาเหตุอื่นร่วมด้วย

1. การบริโภคอาหารประเภทเนื้อสัตว์มาก
2. อาหารไขมันในปริมาณสูง
3. การดื่มสุรา
4. โรคที่ก่อการอักเสบระคายเคือง หรือมีแผลเรื้อรังบริเวณลำไส้เล็ก เช่นโรค
โครนส์ โรคแพ้กลูเต้น

5. พันธุกรรม ประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งลำไส้เล็ก มะเร็งลำไส้ใหญ่ หรือ
มีติ่งเนื้อในลำไส้ใหญ่

6. การสัมผัสรังสี

ก่อนอื่นมาสังเกตอาการของมะเร็งลำไส้เล็กกัน

– ระยะแรกไม่ค่อยมีอาการแสดงออก ต่อมาจะเริ่มไม่สบายท้อง ท้องอืด คลื่นไส้ 
– หากเป็นมากใช้เวลานานจะมีอาการ ปวดท้อง ท้องอืดเฟ้อ คลื่นไส้อาเจียน ชีด
เป็นลม ใจหวิว ถ่ายอุจจาระเป็นเลือด
ถ่ายดำ น้ำหนักลด เป็นไข้เรื้อรัง เบื่ออาหาร
ผอมลงอย่างรวดเร็วอ่อนเพลีย 
เป็นอาการ ของระบบทางเดินอาหาร 

– มีภาวะลำไส้อุดตัน มีอาการปวดท้องอย่างรุนแรง อาเจียน  อาจคลำได้ก้อนในบริเวณช่องท้อง
– มีอาการที่เกิดจากก้อนมะเร็งไปกดเบียด หรือ ทำลายอวัยวะใกลเคียง
– บางรายอาจมีอาการดีซ่าน ถ่ายอุจจาระสีชีสขาว อาจคลำได้ก้อนในช่องท้อง

วิธีการป้องกันโรคมะเร็งลำไส้เล็ก

การดูแลด้วยการผ่าตัด ฉายแสง เคมีบำบัด นั้นขึ้นกับชนิดของมะเร็ง ระยะความ
รุนแรงของโรค และสภาพของผู้ป่วย
(โรคร่วม ความแข็งแรงของระบบภูมิคุ้มกัน
ของร่างกาย)

1. ระยะของโรคจะใช้ทำการผ่าตัด
2. การตดลำไส้ออกจำนวนมากขึ้นอยู่กับความรุนแรงและระยะของโรค
3. ผ่าตัดส่วนปลายหรือส่วนที่เป็นโรคออกเปิดช่องทางอจจาระที่เกิดการอักเสบและเน่าออก
4. หากมะเร็งกลับมาเป็นซ้ำมักจะต้องใช้ดูแล ตามความจำเป็น ใช้เคมีบำบัด สามารถบันเทา อาการแพร่กระจายให้บรรเทาลงได้บ้าง(แต่ในบางรายจะเกิดการดื้อยาเคมีก็ไม่สามารถให้ ได้)

คำแนะนำเสริมสร้างสุขอนามัย และช่วยป้องกันยการแพร่กระจายของโรค
(ใช้ได้เฉพาะบาง
รายที่มีการแพร่กระจายไม่รุนแรงเท่านั้น)
1. การออกกำลังกายเป็นประจำ ผักผ่อนเพียงพอ ผ่อนคลายความเครียด
2. ทานอาหารครบ 5 หมู่ เลือกทานผัก ผลไม้ เม็ดธัญญาพืช
3. หลีเลี่ยงการดื่มเหล้า สูบบุหรี่ หมาก ยาฉุน สารก่อมะเร็ง
4. หลีกเลี่ยงอาหารปนเปื้อน เชื้อรา อาหารรมควัน ปิ้งและย่าง
5. หลีกเลี่ยงอาหารหมักดอง ปลาล้า ปลาส้ม ผักดอง หมูส้ม แหนม กุนเชียง
แฮม
ไส้กรอก(สารไนโตรซามีน ดินประสิว)
6. ลดอาหารที่มีไขมันสูง จำกัดน้ำตาล จำกัดเกลือ วันละไม่เกิน 6 กรัม
(หรือ 1 ช้อนชา1/2)

คำแนะนำ  ข้างต้น  ผู้เขียนขอเน้นย้ำเสมอว่า   การมีสุขภาพแข็งแรง   ร่างกายมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี ร่างกาย
สามารถขับและขจัดของเสีย  ออกจากร่างกายได้นั้น จึงถือว่าสุขภาพสมบรูณ์ 100%  แต่ถ้าร่างกาย  เริ่มแสดง   อาการความ  เจ็บป่วยออกมาให้รู้เช่น  ท้องอืด  ไม่ผายลม  จุก  แน่น  เป็นบ่อยๆ  นานๆ  อาการ เหล่านี้จะเรื้องรังหากไม่รักษาให้หายขาดสุดท้ายก็เป็นโรคมะเร็งลำไส้เล็ก ผลตามมาต้องตัดลำไส้ทิ้ง ระบบทุกระบบแปรปรวน…..

พบทางออกด้วยสารบำบัด เพื่อ ป้องกัน โรคมะเร็งลำไส้เล็ก
www.gelcremo.com/gel-product/gel-umi
www.gelcremo.com/gel-product/gel-min
หรือ =>>
www.gelcremo.com/gel-product/gel-grn

 button_buy