มะเร็งลําไส้ใหญ่

มะเร็งลําไส้ใหญ่

คนเมืองน่าห่วงเสี่ยง มะเร็งลำไส้ใหญ่ ทวารหนักเพิ่มขึ้น เพราะทานแต่เนื้อสัตว์ กินผักผลไม้น้อย ออกกำลังกายน้อย พักผ่อนไม่เพียงพอ เสียงเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่

cancer_colon_01
คนเมืองน่าห่วงเสี่ยงมะเร็งลำไส้ใหญ่

ลักษณะทั่วไปของมะเร็งลำไส้ใหญ่

มะเร็งลำไส้ใหญ่ ถือเป็นมะเร็งชนิดหนึ่งที่พบได้บ่อยและเป็นสาเหตุแห่งการเสียชีวิตในลำดับต้น ๆ ของผู้ป่วยมะเร็งทั้งหมด  โดยจากสถิติทั่วโลกพบมะเร็งลำไส้ใหญ่ในผู้ชายเป็นลำดับที่ 4  หรือ 600,000 คนต่อปี  ส่วนในผู้หญิงพบเป็นลำดับที่ 3 รองจากมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก  และพบกว่า 500,000 คนต่อปี  ซึ่งมะเร็งลำไส้ใหญ่นับเป็นสาเหตุแห่งการเสียชีวิตในลำดับที่ 4 ของผู้ป่วยโรคมะเร็งทั้งหมด รองมาจากมะเร็งปอด มะเร็งต่อมลูกหมาก และมะเร็งกระเพาะอาหาร

สำหรับในประเทศไทย พบมะเร็งลำไส้ใหญ่ในผู้ชายมากเป็นลำดับ 3 รองจากมะเร็งตับและมะเร็งปอด โดยพบประมาณ 9 คน ในประชากร 100,000 คนต่อปี  ส่วนในผู้หญิงพบเป็นลำดับ 5 รองจากมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม มะเร็งตับ มะเร็งปอด โดยพบประมาณ 8 คน ต่อ ประชากร100,000 คนต่อปี
สาเหตุของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่

 

สาเหตุของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่
มะเร็งลำไส้ใหญ่ เป็นมะเร็งที่เกิดขึ้นบริเวณลำไส้ส่วนปลาย ซึ่งแบ่งออกเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ช่วงแรก (colon) และมะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนท้าย (rectum) ซึ่งปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุในการเกิดที่แน่ชัด  แต่พบว่าอาจมีความสัมพันธ์กับอาหารและสิ่งแวดล้อม โดยการรับประทานอาหารที่ให้พลังงาน ไขมันและน้ำตาลสูง  

ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวเป็นสาเหตุของโรคอ้วน และพบว่าในผู้ที่เป็นโรคอ้วนจะมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่มากกว่าคนปรกติประมาณ 1.2 เท่าสำหรับปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ คือ ผู้ที่มีอายุเกิน 50 ปี   มีประวัติบุคคลในครอบครัวเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่มากกว่า 2 คนขึ้นไป  เคยมีติ่งเนื้อในลำไส้ใหญ่  เคยเป็นโรคลำไส้ใหญ่อักเสบเรื้อรัง  และการสูบบุหรี่
อาการ

 

อาการ
อาการ ที่พบในระยะแรกคือมีมูกเลือดปะปนมากับอุจจาระ โดยจะสังเกตได้ว่าอุจจาระมีสีคล้ำ คล้ายสีของเลือดหมู  หรือมีลักษณะการถ่ายอุจจาระที่ผิดปรกติออกไป เช่นปรกติไม่เคยท้องผูก ก็ท้องผูก หรือมีอาการท้องผูกสลับกับท้องเสีย  นอกจากนั้นอาจสังเกตได้จากขนาดของเส้นอุจจาระที่ลดลงผิดปรกติ  หรือมีอาการถ่ายอุจจาระไม่สุด  

สำหรับในระยะที่รุนแรงมากขึ้น ผู้ป่วยจะมีอาการแน่นท้อง ท้องอืด ปวดท้อง  อาเจียน อ่อนเพลีย และน้ำหนักลดลงผิดปรกติ
การตรวจวินิจฉัย

aa

การตรวจวินิจฉัย
การตรวจวินิจฉัย ผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ แพทย์จะทำการตรวจตรวจหาเลือดในอุจจาระหรือส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่  ซึ่งหากทำการส่องกล้องแล้วพบว่ามีก้อนเนื้องอก  แพทย์จะตัดชิ้นเนื้องอกนั้นมาวินิจฉัยว่าเป็นก้อนมะเร็งหรือไม่  หากเป็นมะเร็ง ก็จะต้องตรวจอีกว่าอาการของผู้ป่วยอยู่ในระยะใด เพื่อให้การรักษาที่เหมาะสมต่อไป
วิธีการรักษา

 

วิธีการรักษา
วิธีการรักษาหลักในปัจจุบันสำหรับผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ช่วงแรก (colon) ในระยะที่ 1 , 2 และ 3 คือการผ่าตัด ซึ่งผู้ป่วยในระยะที่ 2 บางรายและระยะที่ 3 จะได้รับวิธีการรักษาเสริมโดยการให้ยาเคมีบำบัดร่วมด้วย โดยปัจจุบันพบว่าการให้ยาเคมีบำบัดมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และสามารถป้องกันการกลับมาของโรคได้ดีขึ้น

สำหรับผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย (rectum) นอกจากการผ่าตัดและการรักษาเสริมโดยการให้ยาเคมีบำบัดแล้วจะมีการใช้รังสีรักษาร่วมด้วย  ส่วนผู้ป่วยในระยะที่ 4 ซึ่งเป็นระยะที่โรคแพร่กระจายและคนส่วนใหญ่คิดว่าไม่สามารถรักษาได้แล้ว ความเชื่อนั้นไม่ถูกต้องเสมอไป เพราะหากผู้ป่วยมีสภาพร่างกายที่แข็งแรงพอ  แพทย์ก็สามารถที่จะให้การรักษาได้ ไม่ว่าจะเป็นการให้ยาเคมีบำบัดหรือรังสีรักษา  ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยส่วนหนึ่งมีอาการทุเลาลงหรือมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นได้

13698026287884การดูแลตนเองหลังการรักษา
การดูแลตนเองหลังการรักษา ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปรกติ แต่ควรรับประทานผัก  ผลไม้ ให้มาก ๆ  และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

วิธีการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่
เนื่องจากสาเหตุของมะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนหนึ่งคือโรคอ้วน ดังนั้นการหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีไขมันและแคลลอรี่สูง รับประทานผักผลไม้มาก ๆ และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ก็จะสามารถหลีกเลี่ยงโรคอ้วน ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงสำหรับโรคมะเร็งลำไส้ได้

แม้มะเร็งลำไส้ใหญ่ จะเป็นภัยเงียบที่ไม่เลือกเพศและวัย  แต่ก็สามารถหลีกเลี่ยงได้โดยการเลือกรับประทานอาหารและการปฏิบัติตนที่เหมาะสม ดังนั้นการดูแลตนเองจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะทำให้คุณห่างไกลจากโรคร้ายโรคนี้

557000008723201

โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ และทวารหนัก

โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ และทวารหนักเป็นมะเร็งที่เกิดที่ลำไส้ส่วนปลายของระบบทางเดินอาหาร พบมากเป็นอันดับที่สามของมะเร็งทุกชนิด และเป็นสาเหตุการตายเป็นอันดับสองที่พบในประเทศไทย

ปัจจัยที่ทำให้กิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ และทวารหนัก
+ การได้รับการถ่ายทอดทางพันธุกรรม พ่อ แม่ หรือญาติพี่น้อง และทางทายาทสายตรง
+ มีประวัติเคยเป็นมะเร็ง รังไข่, มดลูก, เต้านม มีโอกาสเป็นได้
+ มีประวัติพบเนื้องอก (Polyps) ในลำไส้ หากพบมากมีแนวโน้มเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่
+ ผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน
+ ผู้ที่มีอายุมากกว่า 50 ปี
+ ผู้ที่ชอบทานเนื้อสัตว์หรือ เนื้อแดงที่ผ่านการปรุงด้วยความร้อนนายๆ มากเกินไป (เนื้อตุ๋น หรือเนื้อที่อุ่นแล้วอุ่นอีก)
+ ผู้ที่มีประวัติดื่มสุรา หรือสูบบุรี่
+ การรับสารพิษเข้าสู่ร่างกาย และมีการตกค้างที่ลำไส้
มักพบสารพิษในอาหาร ปิ้ง ย่าง หมักดอง สารเคมีจากผักที่ไม่สะอาด
+ ผู้เป็นโรคอ้วน โดยเฉพาะผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกายเกินมาตรฐาน
(มากกว่า 25 หรือ มีรอบเอวมากกว่า 36 นิ้ว)
+ ผู้ป่วยที่มีภาวะลำไส้อักเสบเรื้อรัง

แล้วจะรู้ได้อย่างไรละว่าคุณเป็นมะเร็๋งลำไส้
อาการที่พบบ่อย และเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า คือ
+ ท้องอืด ท้องผูกหรือท้องเสียสลับกับท้องผูก
+ มีเลือดปนมาในอุจจาระ
+ มีเลือดออกทางทวารหนัก
+ อุจจาระมีขนาดเล็ก หรือบางลง
+ อาการจุกเสียด แน่น หรือปวดท้องบ่อย
+ ซีด อ่อนเพลีย น้ำหนักลดลงโดยไม่ทราบสาเหตุ
+ อาจคลำได้ก้อนในช่องท้อง มักพบด้านขวาตอนล่าง
+ ปวดเบ่งบริเวณทวารหนัก คล้ายปวดอุจจาระตลอดเวลา

 

ขอขอบพระคุณสุดยอดข้อมูลจาก
+ www.manager.co.th/คุณภาพชีวิต
+ www.kapook.com
+ แพทย์หญิงสุดสวาท เลาหวินิจ
    – หัวหน้างานโรคมะเร็ง กลุ่มงานอายุรศาสตร์   ร.พ ราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
    – อุปนายก มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

 

new_ad_01

พบทางออกด้วยการใช้สารอาหารบำบัด

คอร์สล้างพิษลดโรค

เพียงทาน AGEL GRN วันละ 1 ซอง เวลา ตื่นนอน
ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่มเติม >> www.gelgood.com/grn

และ

เพียงทาน AGEL EXO วันละ 1 ซอง เวลา ก่อนนอน

ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่มเติม >> www.gelgood.com/exo

เห็นผลภายใน 30 วัน โดยตรวจสอบจากการตรวจวัดค่าเลือด ก่อนทาน และ หลังทาน

button_buy

คอร์สบำบัดโรคสำหรับผู้ป่วยมะเร็งลำไส้

เพียงทาน AGEL GRN วันละ 1 ซอง เวลา ตื่นนอน
ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่มเติม >> www.gelgood.com/grn

และ

เพียงทาน AGEL UMI วันละ 2 ซอง เวลา 10:00-11:00 น และ 16:00-17:00 น.
ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่มเติม >> www.gelgood.com/umi

***การทานให้เห็นผลควรทานอย่างต่อเนื่อง 4-8 เดือน และวัดผลจากอาการของผู้ป่วย
(ผู้ป่วยแต่ละท่าน ทานมากทานน้อยขึ้นอยู่กับ ระยะของโรคและการดูแลสุขภาพของผู้ป่วย เพื่อให้เห็นผลอย่างชัดเจน)

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ คุณ กฤษฎา

Facebook : มะเร็ง กับ ชีวิตใหม่ https://www.facebook.com/gelgoods
Line : wayupak.it
Tel : 087-6612207

 

ผลลัพธ์จากผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ AGEL UMI

ประสบการณ์ มะเร็งลำไส้ ป้องกันรักษา

UMI มะเร็งลำไส้ ระยะแรก หายได้ใน 2 เดือน อายุ 23 ปี

เรื่องจริง จากประสบการณ์จริง เรียนรู้เพิ่มจากคุณหมอ อาหารเสริมเจล เทคโนโลยีขั้นสูงสุดของโลก
ที่ช่วยเหลือสุขภาพผู้คนมาเกือบ1ล้านคน พิสูจน์แล้วจาก 60 ประเทศ

button_buy

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ คุณ กฤษฎา

Facebook : มะเร็ง กับ ชีวิตใหม่ https://www.facebook.com/gelgoods

Line : wayupak.it 

Tel : 087-6612207