เปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด

โรคหัวใจและหลอดเลือด
หมายถึง โรคที่เกี่ยวด้วยหัวใจ ระบบหลอดเลือดหรือ เรียกว่า โรคหัวใจและหลอดเลือด
ตามสถิติคนไทยเสียชีวิตเฉลี่ย 6 คนใน 1 ชั่วโมง เหตุป่วย100%เกิดจากตัวเร่งที่สำคัญ
คือ เบาหวาน  ความดัน  ไขมันในเลือด และ ความอ้วน (ที่มาเว๊ปไซต์ไทยรัฐออนไลด์)

กลุ่มของโรคโรคหัวใจและหลอดเลือด ที่เกิดจากความผิดปกติของหัวใจ และหลอดเลือด
มักเกิดภาวะหลอดเลือด ผิดปกติ ทำให้เลือดไม่ สามารถ ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ ได้เกิด
ภาวะหัวใจตาย เฉียบพลัน ทำให้เสียชีวิตได้

สาเหตุหลักการเกิดโรคหัวใจ และ หลอดเลือด
โรคหัวใจ มักเกิดจากพฤติกรรมเสี่ยง จากภาวะอ้วนลงพุง น้ำหนักมาก ภาวะการมีไขมัน
อุดตัน ในเส้นเลือด ความเครียด การพักผ่อนไม่เพียงพอ ความดันโลหิตสูง การดื่มเหล้า
การสูบบุหรี่

โรคหัวใจ และ หลอดเลือด อาจส่งผล ให้เกิดการเป็นโรคหัวใจ โรคเบาหวาน มักพบการ
เกิดโรคใน ผู้ชายมากกว่า เพศหญิง ในช่วงอายุ 40 ปี ขึ้นไป ทำให้เกิด โรคหัวใจ และ
หลอดเลือด ในลูกหลานได้

อาการของโรคหัวใจและหลอดเลือด สามารถ สังเกตได้
1. ใจสั่นหัวใจเต้นแรง

2. เหนื่อยง่ายเมื่อมีการออกแรง
3. เจ็บหรือแน่นหน้าอก
4. หน้ามืดมักเป็นลม
5. มักมีอาการเหนื่อยเวลานอนโดยศรีษะ สูงกว่า ปลายเท้า
6. เล็บมือ เล็บเท้า ริมฝีปาก และ มือเท้าเขียว รวมถึงหน้าตาซีดเซียว
7. มีลักษณะบวมตามตัวโดยเฉพาะบริเวณขา ทั้งสองข้าง
8. เส้นเลือดที่คอโป่งพอง
9. มีอาการท้องโต ตับโตเหมือนโรคตับ
10. ไอเป็นเลือดไม่ทราบสาเหตุ

การดูแลป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด
ภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ และ หลอดเลือด ต้องมีการป้องกัน และ ลดปัจจัยเสี่ยง
โดยควบคุมปาก และ ลิ้น ปรับเปลี่ยบพฤติการบริโภคอาหาร  ที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค
ที่มีไขมันสูง เช่น  ไส้กรอก หมูสามชั้นทอด ลดอาหารประเภทให้พลังงานสูง พวกแป้ง
ไขมัน วางแผนการออก กำลังกายอย่าง สม่ำเสมอ พูดให้น้อยลง  หลีกเลี่ยงต่อภาวะ
ความเครียด รับประทานอาหาร  เพื่อผ่อนคลาย  รับประทานแต่น้อย ลดขนมหวาน
และ อาหารเค็ม เพิ่มการรับประทานผักสด ผักต้ม ผลไม้ และ น้ำ  ให้มากขึ้น

hrt

HRT ดูแลปกป้อง ไขมัน ความดันหัวใจ
https://www.gelcremo.com/gel-product/gel-hrt

button_buyปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์

คุณ กฤษฎา (เดียร์)
Tel : 087-6612207
Line : @gelgood

กด ?? ลิงค์ไลน์อัตโนมัติ
ด้านล่างได้เลยครับ

line://ti/p/~@gelgood


www.gelcremo.com

button_buy