ลูกค้ามะเร็งญาติเป็นมะเร็งลำไส้ ระยะ2

คุณมลิวัลย์ ศรีบ้านไผ่ ผู้จัดการฝ่ายผลิตโรงงานอิเล็คโทนิคแห่งหนึ่งประทับใจตัว AGEL UMI  เพราะ มีญาติป่วย เป็นโรคมะเร็งระยะที่2 มาเป็นเวลา 1 ปี ได้รู้จัก AGEL UMI ช่วยในเรื่องโรคมะเร็ง ก่อน นั้นไปหาหมอ ทานยาเช้า 11 เม็ด กลางวัน 11 เม็ด กลางคืน 9 เม็ด รวม 3 มื้อ กินยา 31 เม็ด ได้แนะนำให้ทาน UMI กล่องแรกคุณพี่ทานไม่นับซองหมดกล่องแรก หมอนัดพอดี หมอตรวจ สั่งลดยาครึ่งหนึ่ง น้ำหนักเพิ่ม 5 กก. ทานต่อเนื่องไปเรื่อยๆ จนถึง 6 เดือน ไปตรวจตามหมอนัด ไม่พบเชื้อมะเร็ง เลือดดีเป็นปกติ