ตกขาว ตกขาว ตกขาวสีน้ำตาล

สัญญาณเตือนความผิดปกติที่พบได้บ่อยในผู้หญิง

เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติที่พบในผู้หญิง คือ ลักษณะของสารคัดหลั่ง ที่ออกมา
จากปากช่องคลอด ภายใน
ตัวมดลูก ปกติตกขาวจะเป็นสีใส  หรือ  ขุ่น  ไม่มีสีไม่มีกลิ่น
เป็นภาวะปกติ ตามธรรมชาติ ตกขาวสีเหลือง ตกขาวสีเขียว 
หรือ ตกขาวสีน้ำตาล พบได้
มากในช่วงก่อนมีประจำเดือน แต่ มักจะมีความกังวลใจให้ กับผู้หญิง บ่อย ๆ คือ สีของ
ตกขาว 
ที่เปลี่ยนเป็น สีเขียว ตกตกขาวสีน้ำตาล

ขอบอกว่าเป็นสัญญาณเตือนความผิดปกติ อย่ามองข้ามิความปลอดภัย
ถ้ามีอาการอื่น ๆ ร่วมด้วย ต้องรีบเข้า ดูแล ป้องกัน การติดเชื้อแบคทีเรีย และ เป็นสื่อ
เหนี่ยวนำ ส่งผลให้ติดเชื้อไวรัส
ได้ง่ายขึ้น ให้รีบไปพบแพทย์ อย่างเร่งด่วนที่สุด อย่าปล่อย
ทิ้งเอาไว้นาน ๆ อาจจะเป็นภาวะติดเชื้อ ที่ลุกลามมากขึ้น 
ก็เป็นได้

ตกขาวสีน้ำตาล หมายถึง มีความผิดปกติ ที่ร้ายแรงเกิดขึ้นทุกครั้ง และ ทำให้คุณ ผู้หญิง
หลายคนมีความกังวล
มาก ตกขาวปกติมีสีขาว เป็นเรื่องปกติ แต่ถ้าหากเป็น ตกขาว เป็น
สีน้ำตาล เมื่อไหร่จะต้องมีปัญหาเกิดขึ้นกับเยื่อบุ
มดลูก ของท่านแล้ว

สาเหตุที่ทำให้ตกขาวเป็นสี่น้ำตาล
หลายคนที่เป็นตกขาว และ ตกขาวเป็นสีน้ำตาลจริงๆ แล้วมักจะเป็นสีน้ำตาลเข้ม
สีคล้ำ และ สีน้ำตาลออกแดง อัน
เกิดจากเลือดที่ผ่านเวลามาระยะหนึ่ง ตกขาวสีน้ำตาล
ส่วนใหญ่เกี่ยวกับเยื่อบุผนังมดลูก ที่ตายแล้ว หรือ บอกได้ว่า
ถ้าประจำเดือนมา
ช้าก็มีความเป็นไปได้ ที่จะมีเลือดประจำเดิอน  สีเข้ม สีน้ำตาลากกว่าจะเป็นสีแดง
และ มีตกขาว
สีน้ำตาล อาจรวมถึงเหตุผล บางอย่าง ที่ทำให้ผนังมดลูก ไม่ลอกเป็น
ประจำเดือนได้โดยตรง อย่างไรก็ตาม  ตกขาวสีน้ำตาล  ก็เป็นอาการอย่างหนึ่ง
ที่อาจจะมี การเกี่ยวข้องกับปัญหา 
สุขภาพของผู้หญิงมากกว่าที่จะเป็นเพียงแค่
เยื่อบุผนังมดลูกที่ไม่ สามารถลอกตัวได้  ตรงเวลาโรคหรือภาวะที่ทำให้
เกิดอาการ
ตกขาวสีน้ำตาลได้ เช่น มะเร็งปากมดลูก การติดเชื้อุ้มเซิงกานต์ ภาวะก่อนวัยทอง
ภาวะวัยทอง และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พวกหนองใน

หูดบนช่องคลอด
อันตราย หรือ ไม่ คุณจะไม่ดู ได้อย่างไรเราจะทราบได้อย่างไรกันว่า ตกขาวของเราเป็น
สีน้ำตาลเกิดเป็นอันตาย หรือ
ไม่วัตถุประสงค์ของผู้เขียนจะทำให้ผู้อ่านเข้าใจ ไม่ต้องตกใจ
กับตกขาวสีน้ำตาลจนเกินไป

ตกขาวสีน้ำตาล เป็นผลมาจากเยื่อบุมดลูก ที่เสื่อมสภาพ อาการตกขาวสีน้ำตาล
จะเกิดหลังช่วงเวลาของการมีประจำเดือน ไปแล้ว 
ถ้าหากตกขาวเป็นสีน้ำตาลร่วมกับ
อาการอื่นๆ 2-3 อาการ นั้น คือ “อันตรายแน่นอน”

1. ตกขาวเป็นน้ำและเป็นสีเหลือง
2. มีอารมณซึมเศร้า
3. ช่องคลอดแห้ง
4. เจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์
5. ปัสสาวะบ่อยๆๆ
6. มีเลือดออกผิดปกติจากช่องคลอด
7. เป็นฝี หรือ แผล มีหนองที่ปากมดลูก
8. แสบร้อน ผืน คัน ช่องคลอด
9. เบื่ออาหาร

การสังเกตุอาการ ที่เกิดของตกขาวสีน้ำตาล หากสาเหตุเกิดจากเยื่อบุมดลูกลอกตัวช้า
ทำให้ตกขาวเป็นสีน้ำตาล การดูแลขอแนะนำให้พบแพทย์เพื่อดูแลให้หายขาด

สาเหตุการตกขาวสีเหลือง สีเขียว และ สีน้ำตาล
เราจะไม่ขอเอ่ยถึงลักษณะของตกขาวที่เป็นปกติตามธรรมชาติอยู่แล้วเพราะตกขาว
เหล่านี้พบได้ทั่วไปในช่วงก่อนมี
ระดู อีกทั้งยังมีส่วน ช่วยปรับสมดุลกรด ด่างภายใน
ช่องคลอด แต่ตกขาว ที่ผิดปกติไป จากเดิม เปลี่ยนเป็นสีเขียว
สีเหลือง สีน้ำตาล
สาเหตุหลักๆ คือการติดเชื้อภายในอวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิง  ไม่ว่าจะเป็นการติดเชื้อ
ที่มาจากการ มีเพศสัมพันธ์ หรือที่เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมอื่น ๆ ก็ตาม มีทั้ง
ชนิด
ที่ไม่ได้มาจากการติดเชื้อ และ ชนิดที่มาจากการติดเชื้อ

โดยสามารถแบ่งสาเหตุของการเกิดออกมาเป็นดังนี้
1. ตกขาวผิดปกติ ที่มาจากการติดเชื้อ มักพบได้ในกลุ่มของ เชื้อแบคทีเรีย เป็นส่วนใหญ่
พบได้สูงกว่า 60  เปอร์เซ็นต์ การติดเชื้อมักจะเกี่ยวข้องกับ การเกิดโรคภายใน อวัยวะ
สืบพันธุ์ ตกขาวจะออกมามี ปริมาณมาก  มีกลิ่นเหม็น  เหมือนน้ำคาวปลา  และ กลิ่นที่
เกิดขึ้นจะมี ความรุนแรงมาก อาจมีอาการระคายเคือง อื่น ๆ เกิดขึ้นตามมาด้วย  เช่น
เจ็บภายหลัง มีเพศสัมพันธ์ คันปากช่องคลอดหรือมีกลิ่นแรงจนคนใกล้ตัวสามารถได้กลิ่น

2. การเกิดพยาธิในช่องคลอด หรือ การติดเชื้อทริโคโมแนส เชื้อในกลุ่มของ โปรโตซัว
ชนิดหนึ่งพบ 
ได้ราว 25 เปอร์เซ็นต์ พบได้มากในกลุ่ม  ที่มีเพศสัมพันธ์  มีอาการบ่ง
บอกถึงว่ามีตกขาวผิดปกติจะรู้สึก มีอาการคัน แดง แสบ และ เจ็บที่อวัยวะเพศปวดแสบ
ขณะปัสสาวะ ตกขาวมีกลิ่นเหม็น เปรี้ยว เป็นฟอง

3. ตกขาวผิดปกติที่เกิดจากเชื้อรา พบได้ราว 20-25 เปอร์เซ็นต์ ชนิดของเชื้อราที่พบ
ได้บ่อยคือเป็นผลทำให้เกิดภาวะตกขาว ผิดปกติ มีกลิ่นคล้ายนมบูด เป็นก้อนสีเหลืองขาว
กลิ่นเหม็นอับ รู้สึก แสบคันที่ช่องคลอด และ บริเวณรอบนอก โดย เฉพาะส่วนของ
แคมเล็กและแคมใหญ่ บางรายอาจ พบว่ามีอาการปัสสาวะขัดได้เป็นครั้ง คราวอีกด้วย

4. ตกขาวผิดปกติจากเชื้อบัคเตรี และ เชื้อวัณโรคชนิดอื่น ๆ โดยทั่วไปจะพบได้มากกว่า
1 ชนิด ภายในช่องคลอด แต่พบ
ได้ไม่บ่อย เช่น สเตรปโตค็อกคัส และ เชื้อสแตฟีโลค็อกคัส
ส่วนในรายที่มาจากการติด เชื้อวัณโรค จะเป็นสาเหตุที่
เกิดขึ้นได้น้อยมาก

5. ตกขาวผิดปกติ ที่ไม่ได้มาจากการติดเชื้อ ลักษณะตกขาวบางครั้ง เกิดขึ้นจากความผิด
ปกติ ของระบบภายในร่างกายเอง เช่น การเกิดเนื้องอกที่อวัยวะสืบพันธุ์ เนื้องอกในมดลูก
มะเร็ง ในระบบสืบพันธุ์ มีวัตถุแปลกปลอม เข้าไป ภายใน ช่องคลอด จนทำให้ เกิดอาการ
ระคายเคือง ก็ล้วนเป็นตัวกระตุ้นทำให้เกิดอาการ  ตกขาวผิดปกติ  หากปล่อยทิ้งไว้นาน
ยังเสี่ยงทำให้เกิด การหมักหมม ของเชื้อโรคลุกลาม จนกลายเป็น สาเหตุ ของการติดเชื้อ
ตามมาได้

สัญญาณผิดปกติจากภาวะตกขาวสีเขียว
ตกขาวสีเขียวพบได้บ่อย สาเหตุ  หลักเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย  ในช่องคลอดถ้า
คู่นอนมีเชื้อ แบคทีเรียเป็นพาหะ 
ก็จะติดเชื้อโรคหนองในมา จะสังเกตได้ว่าจะมีตกขาวมี
สีเขียวปนเหลือง มีกลิ่นผิดปกติ กลิ่นเหม็นคาวปลาเค็ม อาจลุกลามทำให้มีอาหาร คัน
ปวดแสบขณะปัสสาวะ และ แสบร้อน

สัญญาณผิดปกติจากภาวะตกขาวสีเหลือง
ตกขาวสีเหลือง พบได้บ่อยกว่า ตกขาวสีเขียว เฉพาะ การติดเชื้อแบคทีเรีย ทำให้การ
ตกขาวมีสี และ มีกลิ่นเหมือน  คาวปลา  มีอาการคัน มาจาก เชื้อแบคทีเรีย จากการ
มีเพศสัมพันธ์ ติดเชื้อ โรคหนองใด้ อาการรุนแรงตกขาว เป็นสีเหลืองข้นมากกว่าปกติ
มีอาการแสบขัด  ขณะปัสสาวะและ พบว่ามา จากการติดเชื้อรา เชื้อไวรัส การติดเชื้อ
จากพยาธิในช่องคลอด จะก่อให้เกิดอาการระคายเคือง

การพิจารณาการรักษา จะมีทั้งการให้รับประทานยาในเบื้องต้น
– การใช้ยาเหน็บช่อง คลอดกรณีเป็นตกขาวจากเชื้อรา
– งดการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างที่ทำการรักษาจนกว่าจะหายดี
– กรณีที่เป็นเชื้อโรคบางชนิดที่ติดจากการมีเพศสัมพันธ์
– จะต้องทำการรักษาคู่นอนของตนเองด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้ภาวะตกขาว กลับมาเป็น
ซ้ำได้อีก ซึ่งการพบแพทย์ถือว่าเป็นเรื่องที่ผู้หญิงควรทำ

– ภาวะผิดปกติดังกล่าวไม่ใช่เรื่องน่าอาย และสามารถรักษาให้กลับมาหายเป็นปกติได้
อย่างแน่นอนค่ะ

ลักษณะดังกล่าวอาจจะเกิดได้จาก
1. เลือดออกผิดปกติปนออกมาตกขาว ซึ่งเลือดที่ออก ในช่วงนี้อาจ เป็น จากเลือดออก
จาการตกไข่  ซึ่งมักเป็นในช่วง 2 สัปดาห์ หลังเป็นประจำเดือนวันแรก หรือ 14 วัน ก่อน
เป็นประจำเดือนรอบถัดไป อาจมีอาการปวดท้องน้อยเล็กน้อยร่วมด้วย ตกขาว ในช่วงนี้
มักเป็นมูกใส ๆ เหนียวยืด เลือดออกจากการ ฝังตัวของตัวอ่อน หรือ ที่มักเรียกว่าเลือด
ล้างหน้าเด็ก มักเกิดใน สัปดาห์ที่ 3 หลังการเป็น ประจำเดือน วันแรกมัก เป็นเลือดเก่า ๆ
สีแดงคล้ำ หรือ น้ำตาล  ออกปริมาณไม่มาก มักไม่มีอาการปวดท้อง ภาวะการตั้งครรภ์
มดลูก อาจมีเลือดออก กะปริบกะปรอย ร่วมกับ อาการ ปวดท้องน้อย อย่างมากใน
รายที่
ประจำเดือน ขาด หรือ เลื่อนไปจากปกติ ที่สงสัย  การตั้งครรภ์ เลือดออก จากฮอร์โมน
ผิดปกติ หรือ แปรปรวน

2. การติดเชื้อที่ปากมดลูก หรือ ช่องคลอด ทำให้มีตกขาวปริมาณมากมีกลิ่นเหม็น อาจ
มีเลือดเก่า หรือ สีน้ำตาลปนถ้ามีอาการผิดปกติดัฝกล่าวข้างต้น ควรปรึกษาแพทย์ค่ะ

สารสกัด fucoidan
หยุดการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง Fucoidan สามารถเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
ในร่างกายของมนุษย์ได้ พบว่า Fucoidan ในสาหร่ายทะเล
สีน้ำตาล มีความ
สามารถในการยับยั้ง และ ป้องกันการเกิดมะเร็ง การบำบัดด้วยสาหร่าย ดีกว่า
ยาเคมีบำบัด ช่วย
ยั้บยั้ง การเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย ช่วยสร้างเนื้อเยื่อ
และสมานแผลเรื้อรัง ดูแลต่อมน้ำเหลืองแผลหายเร็ว

พบว่า polysaccharides ที่แยกได้จากสาหร่ายสีน้ำตาล ช่วยยับยั้งกระบวน
การสร้างเนื้องอก 
ของเนื้องอก และ การพัฒนาบำรุง และป้องกันการงอกของ
เส้นเลือด เพื่อเสริมให้เนื้องอก เจริญเติบโต สร้างภูมิต้านทานกระตุ้นการผลิต
เกร็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือดแดง อกมาจากไขกระดูก ช่วยการฟื้นฟูร่างกาย
ให้ดีขึ้น

add-umi-04-1024x601

Resveralrol

ป้องกันมะเร็ง HPV เรสเวอราทอล สามารถยับยั้งการก่อตัวของเซลล์มะเร็งในคนได้ ช่วยยั้บยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย ป้องกันการอักเสบดูแลเนื้อเยื่อให้แข็งแรง ช่วยหยุดยั้งการกระจายของเซลล์มะเร็ง ทำให้เซลล์ร้ายตายไปในที่สุด เรียกว่า อะพ็อพโตซิส และไม่เป็นพิษในเซลล์ปกติ ทำให้ปลอดภัยต่อมนุษย์

เรสเวอราทอล มีพลังงานต้านอนุมูลอิสระมากว่า วิตามิน C,E ทำให้สุขภาพดีขึ้น ผิวพรรณสดใส
ช่วยการกำจัด
สารพิษในร่างกาย ฟื้นฟูเซลล์ ภายในร่างกาย ช่วยชลอการเสื่อมสลายของคลอลาเจน ช่วยยับยั้งเอ็นไซม์ ย่อยสลายคอลาเจนให้อ่อนนวัยเสมอ

การวิจัยในประเทศไทย
จากการศึกษาวิจัย (นภาพร แก้วดวงดี, 2547) ได้นำสารเรสเวอราทรอล มาทำการทดสอบฤทธิ์ความเป็นพิษของเรสเวอราทรอลต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตและฆ่าเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี ในประเทศไทย คือ มะเร็งท่อน้ำดี พบว่า “เรสเวอราทรอล” ยังช่วยยับยั้งสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีวัฏจักรของเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี (cell cycle arrest) ได้ สามารถชักนำให้เกิดการตายของ เซลล์มะเร็งหยุดยั้งการกระจายจนตายไปในที่สุดที่เรียกว่า “อะพ็อพโตซิส”

exo

button_buy

ปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์

คุณ กฤษฎา (เดียร์)
Tel : 087-6612207
Line : @gelgood

กด ?? ลิงค์ไลน์อัตโนมัติ
ด้านล่างได้เลยครับ

line://ti/p/~@gelgood


www.gelcremo.com

สามารถอ่าน ตกขาว ถ้าไม่ขาวอันตราย ต่อได้ที่ Web
https://www.gelcremo.com/risk-disease/leucorrhoea/