โรคเกิดจากแอลกอฮอลตอนที่ ๒ โรคตับอักเสบ.

จริงแล้วหากคนเราเปลี่ยนพฤติกรรมการ รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่
ทำให้เป็นปกติ ลดละเลิกการดื่ม-กิน สิ่งที่นำมากระตุ้นตับให้ทำงานหนัก
หรือ ทำให้ตับเสื่อม ลง จนกลายเป็นโรคตับแข็งได้ในที่สุด..

ตับอักเสบจากแอลกอฮอล์
อาการส่วนใหญ่  คือ ขาดสารอาหาร และ วิตามิน ร่วมกับกับอาการอื่นๆ ใน
หลายระบบอย่าง
เรื้อรัง จนกลายเป็นโรคตับอักเสบ เช่น
1. ตับมีขนาดใหญ่ และกดเจ็บ เนื้อของตับเริ่มแข็ง เอ็นไซม์ตับสูงผิดปกติ
2. จุกแน่นบริเวณชาย โครงด้านขวา ปวดท้องทั่วไป  อ่อนเพลีย   คลื่นไส้
อาเจียน น้ำหนักลด
เบื่ออาหาร
3. หากมี  อาการรุนแรง  จะแสดงอาการ  ของดีซ่าน  ตัวเหลือง  ตาเหลือง
ปัสสาวะสีเข้มกว่า  
ปกติมีไข้ต่ำแทบทุกวัน หรืออาจมีไข้สูง
4. สติสัมปชัญญะไม่ดี  อาจมีอาการทางสมอง ได้แก่ เพ้อ  สับสน  วุ่นวาย
หรือ อาจหมดสติ

5. อาจมีเลือด ออกจากทางเดินอาหารมาก  เช่น  อาเจียน หรือ  ถ่ายเป็น
เลือดมาก

6. อาจเกิดตับวายได้  อาจมีไตวาย  หรือ  ติดเชื้อโรค  จนเสียชีวิตเพราะ
ภูมิต้านทานไม่ดี

การดูแล คือ หยุดเครื่องดื่มแอลกอฮอลควรได้รับอาหาร และ วิตามินอย่าง
เพียงพอ หรือ การ
ดูแลด้วยยา (ตามแพทย์สั่ง) การป้องกันร่างกาย ไม่ให้
สร้างสารกระตุ้น  การอักเสบ หรือ ร่วม
ด้วยกับการให้   สารต้านอนุมูลอิสระ
ช่วยป้องกัน  เซลล์ตับ ไม่ให้ตับถูกทำลาย   ผู้ที่มีอาการ
อักเสบ ปานกลาง
ระดับเอ็นไซม์ตับ  ลดลง  เป็นปกติ  บางรายที่มี  อาการอักเสบรุนแรง หรือ

มีอาการตับวายในที่สุด หากไม่ได้รับการดูแลอย่างถูกต้อง

umi2

www.gelcremo.com/gel-product/gel-umi

ขอขอบคุณภาพ สวยจากอินเตอร์เน็ต