Diabetic is doing a glucose level finger blood test

……ภาวะน้ำตาลในเลือดสูง หรือ”ไฮเปอร์ไกลซีเมีย” (Hyperglycemia) เป็นภาวะที่น้ำตาลในเลือดสูงมากและมีความเข้มข้นของเลือดสูง เป็นภาวะฉุกเฉิน ผู้ป่วยจะมีอาการหิวน้ำบ่อย ปัสสาวะบ่อย ซึมลง หากเป็นมากความดันจะต่ำ และอาจจะหมดสติ

สาเหตุของภาวะน้ำตาลในเลือดสูง

 • ทานอาหารมากเกินไป
 • ฉีดอินซูลินในปริมาณน้อยเกินไป
 • ทานยาเบาหวานชนิดเม็ดน้อยเกินไป
 • ป่วย
 • งดการออกกำลังกายที่เคยทำตามปกติ
 • เครียด
 • ไม่ได้ฉีดอินซูลินที่ใช้อยู่
 • ไม่ได้ทานยาเบาหวานชนิดเม็ดที่ใช้อยู่

……สาเหตุเหล่านี้ประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการรวมกันอาจส่งผลให้เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดสูงได้ อาการอันเป็นสัญญาณเตือน อาจไม่ชัดเจนหรือคุณอาจคิดว่าเป็นอาการจากสาเหตุอื่น ดังนั้น การตรวจน้ำตาลในเลือดจึงเป็นวิธีดีที่สุดที่จะทำให้คุณรู้ได้ว่าระดับน้ำตาลในเลือดขณะนั้นอยู่ในช่วงที่เหมาะสมหรือไม่

……สัญญาณเตือนภาวะน้ำตาลในเลือดสูง มีหลายอย่าง เช่น รู้สึกเหนื่อยหรืออ่อนล้า อยากอาหารเพิ่มขึ้น กระหายน้ำบ่อย ปัสสาวะบ่อย สายตาพร่ามัว ปวดมวนท้อง ผิวแห้งและคัน เป็นแผลเรื้อรังหายช้า มีอาการปวดเมื่อยตัวเหมือนจะเป็นไข้หวัด ปวดศีรษะ ลมหายใจมีกลิ่นรุนแรง

ภาวะน้ำตาลในเลือดสูง ป้องกันได้

 • ใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์
 • ปฏิบัติตามตารางรับประทานอาหาร
 • ออกกำลังกายตามตารางที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ
 • พยายามลดความเครียดในชีวิตลง
 • รักษาภาวะติดเชื้อหรือการเจ็บป่วยในทันที
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือดอย่างสม่ำเสมอ

วิธีบำบัดรักษาภาวะน้ำตาลในเลือดสูง

หากระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าช่วงค่าเป้าหมาย

1. ปฏิบัติตามคำแนะนำที่แพทย์เคยให้ไว้ แพทย์อาจแนะนำให้คุณ

 • ใช้อินซูลินออกฤทธิ์สั้นในปริมาณเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากที่ใช้อยู่ปกติ
 • ออกกำลังด้วยการเดินหรือวิธีอื่นๆ
 • ลดปริมาณอาหารว่างมื้อถัดไปลง
 • ดื่มเครื่องดื่มปราศจากน้ำตาล

2. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือดครั้งต่อไปหลังจากผ่านไป 1-2 ชั่วโมง

……หากระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่า 240 มก. / ดล ควรตรวจหาคีโตนในปัสสาวะ ภาวะน้ำตาลในเลือดสูงอาจทำให้เกิดการก่อตัวของสารคีโตน